NHO Service og Handel

Innhold

Høring om bedriftshelsetjenester

trim

Foto: ColourBox.com

Her er vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport: " Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver".

Vi har synspunkter på blant annet følgende:

Godkjenningsordningen

NHOSH er positive til Ekspertutvalgets forslag om å videreføre godkjenningsordningen under Arbeidstilsynet. Det må legges mer vekt på at det er samsvar mellom det kundene etterspør, endringer og utvikling i arbeidslivets behov og utfordringer og de krav og oppfølginger som følger i anbudene. Det må derfor være samsvar mellom godkjenningskravene og realitetene i hvordan arbeidslivet faktisk er.

Bransjeforskriften

NHOSH støtter at bransjeforskriften opprettholdes, og mener den bør revideres jevnlig, gjerne hvert 4 år, for å sikre at den er oppdatert med raske endringer i arbeidslivet og i tråd med de faktiske utfordringene i ulike næringer. 

Rapporteringsplikt

NHOSH er positive til Ekspertutvalgets anbefalinger om at BHTene skal ha rapporteringsplikt om kundeforhold og gjennomførte lovpålagte oppdrag (som blant annet samarbeidsmøter, HMS-handlingsplaner, og risikovurderinger) via Alt-inntjenesten. Dette vil gi Arbeidstilsynet bedre forutsetninger for å gjennomføre målrettet satsning mot de delene av arbeidslivet og de virksomhetene som har størst behov for bistand og oppfølging.

Grensesnittet til Arbeidslivssentrene

NHOSH erfarer at BHTenes oppgave og funksjoner fungerer godt der rollene er godt avklart mellom NAV arbeidslivsentrene og BHT, men det er store variasjoner fra område til områdene rundt i Norge. Det underbygger behovet for bedre rolleavklaring. Mange steder leverer Arbeidslivsentrene i direkte konkurranse med BHTene, og det er utydelige grenseoppganger og rolleavklaringer. Her oppfordrer vi myndighetene til å forbedre samarbeidet, og optimalisere mulighetene som ligger i tydelig rolleavklaringer, slik at NAV Arbeidslivssentrene og BHTene kan konsentrere seg om sine respektive kjerneoppgaver. Hovedmålet må være å leverer gode tjenester til de som trenger det, på en ressursoptimaliserende måte.

Vårt høringssvar her

Se også NHOs svar

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!