NHO Service og Handel

Innhold

Slik kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg under korona-krisen

munnbind

BHT styrker tilbudet av digitale tjenester for å støtte kunder, deres ansatte og gi råd om den utfordrende situasjonen virksomheter og mennesker befinner seg i.

Våre bedriftshelsetjenester bidrar med en rekke oppgaver under koronakrisen. Her er oversikt:

NHO Service og Handel organiserer mange bedriftshelsetjenester (BHT). Viktigst nå er smittevern og smitteforebyggende tiltak. BHT er viktig samarbeidspartner for en rekke bransjer og arbeidsplasser. Mange virksomheter må være oppe å stå igjen utover våren og sommeren, for å holde hjulene i gang. BHT  bidrar til å sikre trygge arbeidsplasser og redusere risikoen for koronasmitte.

Særlig viktig er virksomhetskritiske bransjer som dagligvarer, helse, transport og vareforsyninger. Når samfunnet gradvis åpner igjen vil koronatiltak ute i virksomhetene være avgjørende for å trygge de ansatte og sikre at kundene kjøper håndverkstjenester, byggevarer, tar service på bilen, eller tør å gå på restaurant og pub. Eller spise i kantina på jobben. Eller overnatte på hotell. Bruke reiselivsmuligheter i sommer i Norge. 

Digitale bedriftshelsetjenester
Mange BHT har opprettet nye, digitale tjenester, samt digitalisert eksisterende tjenester og kurs, for å kunne støtte dere best mulig under rådende omstendigheter.
Eksempler

Her er eksempler på hva BHT bidrar med:

Smittevern
BHT bistår virksomheter i ulike bransjer med alt fra store prosjekt til svar på spesifikke spørsmål. Både HMS-rådgivere, leger, sykepleiere og yrkeshygienikere/ abeidsmiljøspesialister bistår på dette området:
 • Smittevern i egne lokaler og mellom egne ansatte.
 • Smittevern utenfor egne lokaler og fra kunder/andre.
 • Gjennomføring av enkle risikovurderinger som tilpasses forholdene i din bedrift og som på kort tid gir de avklaringer som er nødvendige for å sikre minst mulig risiko for smittespredning.
 • Avklaringer knyttet til valg av, og korrekt bruk av, personlig verneutstyr som munnbind og hansker.
 • Støtte til å sikre god kunnskap om smittekjeder og hvordan man kan bryte smittekjeder for å unngå smittespredning.
 • Støtte til valg av desinfeksjonsmidler og rutiner rundt håndtering av disse.
 • Kvalitetssikring av virksomhetenes egne risikovurderinger, spørsmål og svar.
Ergonomisk/fysikalsk bistand
BHT stiller med ergo- og fysioterapeuter som leverer følgende tjenester digitalt:
 • Ergonomi på hjemmekontoret – opplæring og råd
 • Aktiv pause – videobasert treningsøkt for alle/grupper av ansatte
 • Ergonomisk Arbeidsplassvurdering med oppfølging i forbindelse med arbeidsrelaterte plager
 • Fysikalsk konsultasjon ved generelle muskel- og skjelettplager (Leveres også til privatpersoner)
Rådgivningstelefon Corona for HR og ledere
Ledere / HR kan ringe for bistand med koronarelaterte spørsmål rundt f. eks smittevern, myndighetenes retningslinjers betydning for deres virksomhet, karanteregler osv.
Generell og kortvarig rådgivning levert av kvalifisert helsepersonell, primært leger og sykepleiere.
Krisestøtte til ledere og team
Kriser som coronaepidemien krever mye av ledere og ledergrupper. Erfarne organisasjonspsykologer bistår deg og dere til å stå stødig i situasjonen, slik at organisasjonen kommer gjennom på en best mulig måte. De bistår både på individuelt og gruppenivå med:
 • Hvordan kan du være en god utgave av deg selv?
 • Hvordan holde eget mot og energi oppe?
 • Hvordan få tid til ledelse – prioriteringer.
 • Hvordan sikre leveranser og engasjement i en krevende tid?
 • Hvordan kan leder formalisere og legge til rette for virtuelt arbeid?
 • Informasjon – hvor mye og om hva?
 • Nye samhandlingsformer.
 • Hvordan styre teamet gjennom usikkerhet?
 • Risikovurdering av individuelle reaksjoner.
 • Mekanismer i kriser og hvordan håndtere medarbeidere.
Rus og avhengighet - rådgivning for ledere
Mange kan oppleve at den spesielle hverdagen vi nå er i trigger et behov for alkohol, piller, spill og annet for å dempe redsel og maktesløshet. Det er opprettet støttetelefon for ledere som trenger rådgivning om hvordan de kan støtte ansatte med disse problemene.
Psykososial støttesamtale for ansatte/privatpersoner
Mange kan kjenne på uro og bekymring når en krise som den vi nå befinner oss i trer inn i hverdagen vår. En del er mer utsatt for angst og depresjon når dagliglivet endres og bryter sitt normale mønster. Støttetelefontjeneste er bemannet av psykologer og tilbys til virksomheters ansatte etter behov. 
Allmennlegetjenester for ansatte/privatpersoner
Med stort press på fastleger og andre deler av primær- og spesialisthelsetjenesten kan virksomheter som ønsker det tilby sine ansatte kjapp allmennhelsebistand over telefon/video gjennom våre leger. Legene våre yter samme bistand som en typisk videolegetjeneste, inkludert det å foreskrive sykemelding og resept. Tjenesten leveres også til privatpersoner.
Generell rådgivning og normal bistand på systematisk HMS, arbeidsmiljø og arbeidshelse.
 • risikovurdering med tanke på smittefare på arbeidsplassen
 • arbeidplassvurdering med tanke på smittefare
 • ledelse under krise
 • fjernledelse
 • støtte til ledere med oppfølging av enkeltansatte som har ekstra utfordringer med hjemmekontor og/eller å være permittert (isolasjon, familiære utfordringer, avhengighetsproblematikk mm)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt