Med IA-avtalen og Cowid19 på dagsorden

#205

IA-avtalens ambisiøse mål om å få sykefraværet ned 10 prosent, sto på dagsorden da bedriftshelsetjenestene i NHO Service og Handel nylig arrangerte digitalt fagseminar.

IA-avtalen 2019-2022 har som mål å redusere sykefraværet på nasjonalt nivå med 10 prosent de neste fire årene. Både NAV Arbeidslivssentrene, Bedriftshelsetjenestene og arbeidsplassene er sentrale i arbeidet med å tilrettelegge, forbygge og administrere sykefravær.

#205

Hvordan optimalisere samarbeidet i tråd med IA-avtalens mål og forutsetninger; Rett kompetanse, hensiktsmessig oppgavefordeling, samordning og deling, var tema for fagseminaret.

Spesialrådgiver Ann Torill Benonisen Indreeide, NHO ga et tilbakeblikk på IA-avtalens historie. Hun utfordret bransjen på å bruke eksperttilskuddet, og komme med innspill til utformingen av tilskuddet som er lite brukt. NHO sitter også i Arbeidsdepartementets referansegruppe, knyttet til rammebetingelsene for fremtidens BHT. Hun ønsket dialog og innspill fra bransjen.

Cathrine Hovland/rådgiver i NAV-Arbeidsmarkedsseksjonen ga sine perspektiver på hvordan man kan samordne og optimalisere ressursene og oppgavene for å nå IA-målene, sett fra NAV. Vår medlemsbedrift International SOS v/ Jarand Hindenes snakket om hvordan BHTene jobber med særlig vekt på deres bransjer innen offshore og industri.

Sara Våreid, prosjektleder, KS, snakket om IA-programmet for sykehjem, og utfordret bransjen på hva de kunne bidra med inn i dette arbeidet.

Før bransjens årsmøte innledet overlege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet om et svært dagsaktuelt tema; " Nyttige og unyttige cowid19 tester, selv den beste test kan gi et ubrukelig svar.

Her kan du se opptak av seminaret (for medlemmer).


Her er presentasjonene:
  • Hvordan samordne og optimalisere ressursene og oppgavene for å nå IA-målene? v/ Cathrine Hovland, rådgiver i NAV-Arbeidsmarkedsseksjonen. Se her
  • Hvordan samordne og optimalisere ressursene og oppgavene for å nå IA-målene,sett fra en BHT aktør? Jarand Hindenes adm.dir i International SOS forteller om deres erfaringer med vekt på offshore/industribransjen.Se her
  • IA-avtalens 7 prioriterte områder (Bransjeprogram Sykehjem) Hva kan BHT bidra med? v/ Sara Formo Våreid, prosjektleder for IA-sykehjem. (Partsammensatt utvalg i regi av KS). Se her
  • Som innleder til Bransjens årsmøte har vi invitert Joakim Øverbø, Lege ved Folkehelseinstituttet (FHI) til et innledningsforedrag under tittelen «Nyttige og unyttige covid-19 tester; selv den beste test kan gi ubrukelige svar ved feil bruk». Se her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt