Ja til mer valgfrihet i muskel- og skjelettbehandlingen

ryggplager

-I dag får ikke pasienter med muskel- og skjelettplager mulighet til å velge behandler ut fra egne behov, tidligere erfaringer og gode relasjoner. Dagens system er overmodent for endring – pasientene bør få større råderett over hvilke behandlere de tilbys gjennom forsikringsordningene, skriver Knut Andersen og Torbjørn Furulund i Dagens Medisin.

Knut Andersen er ph.d. og kiropraktor ved Atlasklinikken, Oslo.
Torbjørn Furulund er bransjedirektør for Helse og velferd, NHO Service og Handel.
Innlegget er som følger:

HVER FJERDE nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse, ifølge en undersøkelse fra Opinion.

Plager i nakke og skulder-regionen er noe som rammer svært mange i Norge. Rundt en million arbeidstakere har slike plager. Tre av fire tapte dagsverk skyldes muskel- og skjelettplager, og tallet har ligget stabilt høyt i over ti år. Koronapandemien har forverret situasjonen.

RASKERE BEHANDLING: Det offentlige klarer ikke å løse denne utfordringen alene. Derfor har bedrifter og enkeltpersoner tegnet helse- og behandlingsforsikringer. Ved utgangen av 2020 hadde 648.000 nordmenn en slik forsikring. De aller fleste var dekket av arbeidsgiver. Forsikring gir raskere behandling. Man unngår ventetid for undersøkelse og vurdering. Særlig viktig er henvisning til legespesialister og fysioterapeut/kiropraktor.

FALLER UTENFOR: Å sette pasienten i sentrum, kunne ha betydd at forsikringstaker/arbeidstaker får velge fritt hvilket behandlingssted hun eller han ønsker å bruke. Slik er det dessverre ikke i dag.

Hvert forsikringsselskap har kun avtaler med et lite antall klinikker. Flere frittstående, gode behandlingstilbud faller dermed utenfor. Dermed er pasientens mulighet til å velge ut ifra egne behov, tidligere erfaringer og gode relasjoner, borte. Som regel er det arbeidsgiver som velger behandlingsforsikringen, og er dermed den som indirekte bestemmer hvilken terapeut eller klinikk som skal foreta behandlingen.

FØLELSE AV TVANG: Vi får bedre folkehelse gjennom å ha brukeren i fokus: At brukeren får god informasjon om tjenestene – og blir hørt når tjenester utformes, er meget viktige prinsipper. NHO Service og Handel, som organiserer medlemmer innen kiropraktikk, får mange tilbakemeldinger fra pasienter som sier at de blir «tvunget» til å velge behandlere forsikringsselskapene har avtale med. Dette er uavhengig om arbeidsgivere eller deres ansatte har et tidligere etablert pasient/terapeut-forhold man fortsatt ønsker å benytte.

Problemstillingen er også aktuell for andre profesjonsgrupper som omfattes av behandlingsforsikringene.

STØRRE RÅDERETT! NHO Service og Handel er opptatt av konkurranse på like vilkår, og at pasienter bør få større råderett over hvilke behandlere de blir tilbudt gjennom forsikringsordningene.

Vi har er et system som er overmodent for endring. Fastlegeordningen er et eksempel på et etablert terapeut-/pasientforhold som hylles og verdsettes. Tilsvarende må også gjelde for pasienters forhold til sin muskel/skjelettbehandler; det være seg fysioterapeuter, kiropraktorer eller manuellterapeuter.

Dette vil gi færre sykedager og bedre livskvalitet for svært mange mennesker.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt