#205

Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir NHO Service og Eirik Lae Solberg som er gruppeleder i Oslo Høyre. (Alle foto: Baard Fiksdal)

Byrådet ønsker ikke å utelukke private, men å skape en større balanse til det offentlige, sa næringsbyråd Geir Lippestad, Oslo kommune som opptakt til et seminar i regi av NHO Service i dag.

Nær 60 var påmeldt til seminaret "Hvem skal få lov å bygge landet? " i Oslo i dag.

Geir Lippestad tok utgangspunkt i at Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner årlig og at det meste kommer fra privat sektor. Han fremhevet de viktigste arenaene for samarbeid med kommunen og inviterte bedriftene til å engasjere seg.  Digitalisering, forskning og særlig helseteknologi ble fremhevet som viktig. Han nevnte prosjektet Smart By som en metode for samarbeid og pekte på Innovative Anskaffelser som viktig.

Lippestad ble fulgt opp av Eirik Lae Solberg som er gruppeleder i Oslo Høyre og leder opposisjonen.

- Jeg må berømme byrådet for en ting. Dere er effektive i å gjennomføre det dere lover, å holde private ute. Et sykehjem er nylig rekommunalisert. Tre til står for tur. Linjen er at "Ingen nye sykehjemskontrakter skal gå til private", sa Lae Solberg. Han nevnte et eksempel der opposisjonen hadde forslag om at en ny sykehjemskontrakt skulle være åpent for kommersielle drivere. Da dette falt, foreslo man å åpne for de ideelle, men også dette forslaget ble stemt ned av Arbeiderpartiet og det rødgrønne flertallet i Oslo.

-  Jeg har en følelse av at 1970-talls ideologien er tilbake. Der alt skal være mest mulig offentlig drevet, sa Lae Solberg.

Rekommunalisering eller entreprise?

Under overskriften "Rekommunalisering eller entreprise?" holdt Heine Wang, konsernsjef i NOKAS innlegg. Han fortalte om Fredrikstad kommune som velger å ansette egne vektere.

- Hva ser en liten kommune her som ikke de store industrikonsernene, finansnæringen, olje og gass sektoren eller politiet ser? Er det så enkelt at dette er politisk motivert? Har virkelig en kommune mangel på oppgaver eller for mye ressurser til at de har råd til å gjøre det næringslivet selv ikke prioriterer, spurte Wang.  Skal ikke det offentlige og næringslivet bygge landet sammen? Se egen sak.


Til barnets beste
Morten Nybakk
, markeds- og utviklingsdirektør i Aberia Healthcare AS snakket om barnevern under overskriften "Å ekskludere private er en faglig katastrofe".

Det barnet bryr seg om er om vi klarer å levere det som er viktig eller ikke. Barnet er opptatt av:  "Er det noen som liker meg, som hører meg, som holder ut, som tror på meg, som gir meg sjansen, som tar meg med på tur til Dyreparken, som bidrar til at jeg kan ta mopedlappen, lærer meg å fiske, som lar meg få hilse på familien".
- Det er ikke organisasjonsform, privat eller offentlig, som er viktig for barnet. Det er innholdet og kvaliteten på innholdet, sa Nybakk. Se foredraget her (pdf)

Innovativt sykehjem
Anne-Lise Skjæveland, daglig leder i Attendo Velferd AS, avdeling Romsås sykehjem, fortalte om sitt sykehjem som er et av de mest innovative i Oslo.  Se sak fra da sykehjemmet ble åpnet av helse- og omsorgsminister Bent Høie nylig. Anne-Lise Skjæveland var tidligere kommunalt ansatt og har opplevd overgangen til privat driver sammen med øvrige ansatte på Romsås sykehjem.

- Hva gjør vi nå som vi ikke gjorde før, spurte Anne-Lise Skjæveland. Her er svaret:

 • Sponser damelaget til Sveiva innebandy og er på hjemmekampene
 • Flere ulike generasjonsmøter
 • Tatt i bruk bassenget på senteret
 • Ukentlig besøkshund
 • Motitech sykkel
 • Handler på Kiwi med beboere
 • Samarbeider tettere med nærmiljøet
 • Samarbeid med Nordtvet gård
 • Fått egen katt
 • Dyrkeskap
 • Biblioteket
 • Fiskedammen
 • Mind the Gap  - ny åpen kafe for alle
  Se Anne-Lise Skjævelands foredrag (pdf)

Brannvesenet som presser private
Ketil Ditlefsen, direktør i Sector Alarm AS fortalte om brannvesen som bruker offentlige ressurser på å konkurrere ut alarmselskaper. Det gjelder brann-  og innbruddsalarmer. Han fremhevet brannvesen som rykker ukritisk på alarmer, og slik sløser med ressurser, skaper unødig miljø- og trafikale utfordringer.

Ditlefsen viste til at Sector Alarm mottar ca 10.000 brannalarmer totalt i Norge pr mnd. Kun 3,5 % ender i en utrykning. Et eksempel fra Asker og Bærum april 2017 : 700 brannalarmer – 25 rykk.

-  Er det fornuftig bruk av offentlige midler å rykke direkte og «ukritisk» ut på alle brannalarmer. Er det miljøvennlig og hensiktsmessig i forhold til trafikksikkerhet å rykke ut «ukritisk» på alle brannalarmer, spurte Ditlefsen. Se foredrag her (pdf)

Bedriftshelsetjenster
Åsmund Nyhus, daglig leder i Helsehuset Salis AS la særlig vekt på å snakke om  "NAVs arbeidslivssentre som tilbyr skattebetalte tjenester som BHT-bedrifter leverer i markedet"

-Det er viktig at de offentlige ressursene vris mot det som er offentlige kjerneoppgaver, eks reduksjon av ventelister i tiltaket " Raskere tilbake" som vil gi store besparelser på sykefraværskostnader for samfunnet, sa Nyhus.

- Det er vanskelig å se gode grunner for at NAV Arbeidslivsentrene skal bruke knappe offentlige midler på å løse oppgaver som BHT/HR og tiltaksleverandører kan gjøre like bra eller bedre med sin faglige spisskompetanse.

- En ryddig og avklart grenseoppgang mellom hva som skal være NAVs oppgaver og hva som skal være BHT, vil optimalisere ressursbruken og frigjøre midler til NAVs kjerneoppgaver; sørge for at folk kommer raskere tilbake i arbeid, sluttet han.

Se foredraget her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!