NHO Service og Handel

Innhold

Dette mener partiene om privat velferdsleverandører

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Civita har laget et notat som viser hva partiene mener om private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester.

Notatet tar for seg politikken slik den uttrykkes i partiprogrammene. Målet er å bidra til større klarhet i valgkampen, der private velferdsaktører høyst sannsynlig vil være tema.

Se notatet her

OVERSKRIFTER:

Fremskrittspartiet

Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranse-utsetting er viktige virkemidler for å optimalisere tjenesteproduksjonen.

Høyre
Høyre vil: - Sørge for at offentlige myndigheter velger løsninger i markedet der disse er bedre og billigere enn det stat og kommune kan utvikle selv.

Venstre
Samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor er en vital del både for utviklingen av det norske velferdstilbudet og for driften av den norske velferdsstaten. (…) Kvalitet må være viktigere enn effek-tivitet.

KrF
Ideell virksomhet er en helt sentral del av samfunnets sosiale kapital. 

MDG
Ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og være et positivt supplement, men vi ønsker ikke en utvikling der offentlige velferdsmidler går til finansiere privat profitt.

Arbeiderpartiet
Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.

Senterpartiet
Senterpartiet vil arbeide for en vekst i ideell sektor innen omsorgs- og velferdsområdet, på bekostning av en økende privat kommersiell sektor. 

SV
SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke tilbakeføre tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt.

Rødt
Den økonomiske krisa brukes til å presse fram nedskjæringer i offentlige budsjetter, og offentlige oppgaver legges ut til private slik at de får tilgang til nye markeder til sin tvangsmessige ekspansjon.

 

Notatet er skrevet av
Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!