NHO Service og Handel

Innhold

En film om kvalitet i praksis

#205

God eldreomsorg er noe alle politikere vil ha, og temaet dukker opp i valgkamp etter valgkamp. Men hva skal til for å lykkes? Vi har laget en film om to sykehjem som kjenner virkeligheten i Oslo. Det handler om å sette verdighet og behov først.

I filmen møter vi daglig leder Silje Haugo på Paulus sykehjem på Grünerløkka, og Camilla Marie Andersen på Lambertseter sykehjem. Begge forteller om hvordan de jobber og tenker for at beboerne skal oppleve livskvalitet og verdighet. Begge sykehjemmene drives av henholdsvis Attendo og Aleris på oppdrag for Oslo kommune.

Paulus sykehjem
Paulus sykehjem ligger på Grünerløkka, og har 92 enerom fordelt på 3 etasjer og 6 team, derav 5 somatiske og en skjermet enhet. På Paulus inviteres det til sammenkomster, konserter og kulturelle innslag. Kafeen har åpent hver dag og skal være et inkluderende møtested på tvers av generasjoner der beboere kan møte både barselgrupper, og elever fra Foss Videregående og naboer kan stikke innom. Se mer i saken Norges beste sykehjem

På huset finnes også kirkestue, frisør, fotpleie, systue og datarom. Med fokus på kultur og aktivitet som en del av hverdagen, bruker de lokalene til å vise ulike utstillinger til glede for beboere, ansatte og besøkende.  Bursdager og kaffeslabberas kan feires i deres 60-tallsstue, inspirert av OBOS-leiligheten på Norsk Folkemuseum der teak var ”Den store drømmen. ” Paulus sykehjem er også kjent for utstillingen "Livsløp" som handler om å bli sett og annerkjent for den man er og har vært. Attendo bidrar i Oslo kommunes langtidsprogram for sykehjemsdrift og har også på forespørsel vært invitert til å fortelle om sin sykehjemsdrift til andre kommuner i landet.

Lambertseter sykehjem
Aleris Omsorg driver Lambertseter alders- og sykehjem på oppdrag for Oslo kommune. Sykehjemmet ligger i bydel Nordstrand. Her er det 111 sykehjemsplasser fordelt på 74 somatiske langtidsplasser og 20 skjermede demensplasser i eget bygg. I tillegg er det egen aldersavdeling med 17 plasser og dagsenteret "Bekkern" med 8 plasser for aldersdemente.

Aleris Omsorg Norge tilbyr musikkterapi til barn, unge og voksne i alle livssituasjoner etter vurdering av nettverk og ressurser, blant annet også på Lambertseter sykehjem for de eldre. Mer her

Den musikkterapeutiske tilnærmingen fokuserer at hver enkelt deltaker i samarbeid med musikkterapeuten skal oppleve mestring gjennom musikkaktiviteter. I tillegg gir musikkdeltagelsen muligheter for gode samtaler og gode felles opplevelser. Mer her

Aleris Omsorg Norge samarbeider med Bufetat, Bergen kommune, SOS barnebyer, Kirkens bymisjon og Styve Gård. Personer som deltar på aktiviteter ved musikkverkstedet veiledes til deltagelse i offentlige kulturtilbud i deltakerens nærmiljø. Prosjekter Aleris har satt i gang, er for eksempel kulturlaget Kom nærmere, som har vært støttet av Norsk Kulturråd, Frifond, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Rotary Klubb, Grieg Foundation, BKK, Sparebanken Vest og Bergesenstiftelsen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!