NHO Service og Handel

Innhold

FriFagbevegelse gir ikke korrekt bilde av lønnsforskjeller

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

#205

Foto: Colorbox.com

FriFagbevegelse har nylig gått ut med statistikk over lønnsforskjeller innen helse og velferd som ikke gir et korrekt bilde.

FriFagbevegelse/LO-Media har bestilt lønnsstatistikk fra SSB som viser lønnsforskjeller mellom offentlig og private innen helse og omsorg.  Tallene dekker flere yrkeskategorier hvor det hevdes at man kan få bedre betalt i det offentlig enn hos private aktører.

- Dette er interessante tall som sier noe om hvordan de ulike faggruppene innen arbeidsstokken lønnes i snitt, men det er "epler og pærer" som sammenlignes. Tallene er helt frikoblet fra blant annet ansiennitetsforhold, sier Torbjørn Furulund, seniorrådgiver i NHO Service.

FriFagbevegelse/LO-Media har bestilt lønnsstatistikk fra SSB som viser månedslønn for et utdrag yrkeskoder (A-meldingsbasert) i september 2016. De ansatte er sortert etter arbeidsplassens driftsform. Den gjennomsnittlige månedslønna i statistikken omfatter avtalt lønn (grunnlønn+ faste tillegg), uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsbetaling er ikke medregnet i månedslønn. Klassekampen skrev blant annet om dette her

Medlemsbedriftene innen helse og velferd hos NHO Service betaler tarifflønn som avtalt med Fagforbundet/LO utover egne lokale lønnsoppgjør.

Ikke tatt høyde for ulike turnuser

Funnene til Fagforbundet og SSB er interessante tall, som sier noe om hvordan de ulike faggruppene innen arbeidsstokken lønnes i snitt, men det er ikke tatt høyde for at de ansatte i private og offentlige velferdstjenester går ulike turnuser. Det er ikke tatt høyde for ulik sammensetning av ansiennitet i arbeidsstokken. For eksempel innen asylmottak er det de private mottakene som har flesteparten av akuttmottakene og midlertidige løsninger var drevet av private. Det ble også etablert mange nye mottak raskt og man hadde mange nye ansatte – som da hadde lav ansiennitet. Slike forhold fanger ikke Fri Fagbevegelse med sin undersøkelse.

- Skal man si noe om de individuelle lønnsnivåene og sammenlikne lønn hos private og kommunen er det ryddigste å sammenlikne gjennomsnitt grunnlønn for alle i samme ansatt og ansiennitetskategori. De ansatte må sorteres etter en og samme ansiennitetsstige, uavhengig av om de jobber i private sykehjem og hjemmetjenester, ideelle eller kommunale tjenester, sier Torbjørn Furulund, seniorrådgiver i NHO Service.

NHO Service samlet inn tall for 1700 ansatte

NHO Service samlet inn tall for 1730 ansatte i private sykehjem før hovedoppgjøret i 2016 og har gjort en sammenlikning med Kommunenes Sentralforbund (KS). Alle ansatte ble sortert etter KS sin ansiennitetsstige: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 16 år og sortert etter følgende kategorier:

  • Stillinger uten særskilt krav om utdanning (pleieassistenter)
  • Fagarbeider/tilsvarende fagarbeiderstillinger (helsefagarbeider, hjelpepleier)
  • Stillinger med krav om høyskoleutdanning (sykepleier)
  • Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (spesialsykepleier).

Så ble det beregnet gjennomsnitt grunnlønn for de ulike ansiennitetskategoriene. KS har i tillegg beregnet gjennomsnitt månedsfortjeneste. Dette består av grunnlønn pluss summen av faste og variable tillegg. Hvorvidt de private eller kommunen lønner best avhenger av ansiennitet og yrkesgruppe, men man ser at grunnlønnen er høyest hos de private for de fleste ansatt og ansiennitetskategorier. Det er viktig å huske på at våre medlemsbedrifter driver sykehjem i flere kommuner, og at tallmaterialet til de private inneholder ansatte ved sykehjem i Oslo. Generelt har Oslo et høyere lønnsnivå enn andre kommuner, uavhengig av om de er private eller offentlige. Det ville derfor være interessant å få tilsvarende tall for Oslo kommune for 2016. 2014-sammenlikningene viser at de private i NHO Service lønnet enkelte ansatt- og ansiennitetsgrupper med høyere gjennomsnittlig grunnlønn enn Oslo kommune, et eksempel på dette var hjelpepleiere med opp til 4 års ansiennitet.

Mer om NHO Service sine vurderinger av statistikken Fri Fagbevegelse har fått utarbeidet innenfor ulike yrkesgrupper kan du lese i vårt faktanotat.

Saken er oppdatert 28.08.2017

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!