Kaltenborn svarer SV i Dagbladet

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

#205

Private i velferden: - Vi løfter en kvinnesak og blir bedt om å slutte med føleriet av SV, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i Dagbladet i dag.

NHO Service sjef Kaltenborn svarer Carl Morten Amundsen (SV). Han hevder 1. august at NHO-ledelsen har "kastet seg inn i et slags kvasi-feministisk forsvar for velferdsprofitt".

- Vi har i diverse debattinnlegg og kronikker denne sommeren sett at spesielt partiene SV og Rødt har gått til angrep på det de omtaler som Velferdsprofitørene. Til tross for at de gjentatte ganger har fått reaksjoner fra dem de omtaler, holder de frem med å bruke dette nedsettende og respektløse begrepet, skriver Kaltenborn og hun fortsetter:

-Hvorfor har ikke SV på et noe tidspunkt i debatten svart på vårt spørsmål om hvilke konsekvenser deres politikk vil få for kvinneskapte og kvinnedominerte arbeidsplasser? Må man være tilknyttet en offentlig eller ideell organisasjon for å ha et troverdig og sterkt sosialt engasjement? Er det sånn at representanter for partiene SV og Rødt ville valgt et kvalitetsmessig dårligere tilbud til en av sine nærmeste fordi det beste var drevet av det de omtaler som Velferdsprofitører?

- Som vi har fremholdt en rekke ganger mener vi at man skal få tilbud om det best tilgjengelige tiltaket til enhver tid, uavhengig av hvem som har tilbudet. Det er det offentlige som avgjør hvem som skal motta og hvem som skal utføre tjenestene. Hvis offentlig ansatte pålegges å tilby det nest beste eller det tredje beste ut fra hensynet til eierskap fremfor kvalitet, har ikke myndighetene forstått hvilken oppgave de har eller hvilket ansvar de har påtatt seg.

- De rødgrønne satt i regjering i åtte år og hadde full anledning til å endre lover og regler i denne perioden. Om de ønsket å avvikle privat aktivitet på helse- og velferdsområdet gjennom å bygge opp et større offentlig tilbud, kunne de gjort det. Grunnen til at de lot det være var kanskje at det ville blitt et både dyrere og mindre mangfoldig tilbud om de hadde gjennomført det?

-  Vi har så langt ikke hørt andre argumenter mot private aktører enn at de har lov til å ta ut utbytte fra virksomhetene sine. Er det nok til at vi skal akseptere at våre barn eller våre gamle blir avskåret fra det best tilgjengelige tilbudet? Kan representanter for SV og Rødt gi oss et svar på det?
 Se innlegget her

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!