NHO Service og Handel

Innhold

Myter og fakta om konkurranse (2017)

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Debatten om konkurranseutsetting er blant de mest polariserte i vårt samfunn. Det skaper ofte tabloidisering, høyt støynivå, misforståelser, feil og en lite konstruktiv tilnærming til hvordan velferdsgoder best kan utvikles. NHO Service har derfor laget dette heftet for å tydeliggjøre hva som er myter og fakta om konkurranse. Vi ser særlig på helse- og omsorgstjenester.

Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd. Konkurranse kan bidra til et mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet for brukerne, og vil ofte skape større fokus på kvalitet. Det gir også en hensiktsmessig og bedre bruk av knappe ressurser. Konkurranse vil dessuten ofte skape større åpenhet og bedre demokratisk kontroll med det offentliges forbruk og forvaltning. Konkurranse er også en sterk drivkraft for innovasjon.

 Last ned heftet "Myter og fakta om konkurranse" (2017) her.