NHO Service og Handel

Innhold

"Nedlatende fra SV om private velferdsbedrifter"

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm . dir i NHO Service, forsvarer bransjen i avisen Tidens Krav i dag.

Se innlegget Tidens Krav her 

Innlegget er som følger:
Under tittelen Ingen profitt på velferd kommer Marit Aklestad, Møre og Romsdal SV i tirsdagens utgave av Tidens Krav med det som er nok et angrep på private velferdsbedrifter.

Når det gjelder barnehagedrift er det ikke sånn at private aktører får lov til å gjøre som de vil. De er som alle andre underlagt et omfattende lovverk som ivaretar barnas og de ansattes rettigheter.

Lov om offentlige anskaffelser er utgangspunktet for et omfattende anbudssystem for alle offentlige innkjøp. Tjenestene som legges ut på anbud er beskrevet ned til minste detalj hva gjelder krav til fagutdannelse hos dem som skal utføre tjenestene, innhold, tidsbruk, arbeidsvilkår, økonomisk stilling hos omsorgsbedriften, krav til lønnsomhet osv. Det er altså den offentlige oppdragsgiveren som avgjør hvem som skal utføre og hvem som skal motta tjenestene. De kontrollerer også med jevne mellomrom at de får nøyaktig den tjenesten de har bedt om.

Også denne gangen kommer påstandene om at private velferdsbedrifter unndrar penger til beskatning ved å sluse dem til skatteparadiser i all hemmelighet. Skatteunndragelser er ulovlig og SV har ikke på noe tidspunkt i debatten kommet med eksempler som kan dokumentere dette.

Det nedsettende begrepet velferdsprofitør har vært gjennomgående i SVs retorikk. Marit Aklestad tar det et steg lengre ved å ta i bruk begrepet barnehagebaron. SV har konsekvent avvist at velferdsprofitør fra deres side er ment å skulle assosieres med dem som under siste krig beriket seg selv på bekostning av en undertrykt befolkning. Nå tar de i bruk begrepet baron som under krigen var betegnelsen på nettopp de profitørene som beriket seg ved å bygge de beryktede tyskerbrakkene (brakkebaroner").

Det er bare to muligheter. Enten er det en bevisst bruk av nedsettende begreper som har en utvilsom kobling til krigens dager, eller så forstår de ikke innholdet i begrepene de omgir seg med. Begge deler er ille og ikke et potensielt regjeringsparti verdig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!