NHO Service og Handel

Innhold

Offensiv for kvinnelige gründere

#205

#120

Regjeringen skal lage handlingsplan for kvinnelige gründere. Det vedtok Stortinget etter behandlingen av et forslag fra de to Venstre-politikerne Iselin Nybø og Trine Skei Grande. Planen skal inneholde tiltak som gjør at man bedre kan legge til rette for at flere kvinner kan starte egen bedrift.

-  Vi vil være en pådriver for at kvinnelige gründere skal få bedre rammevilkår, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service.

NHO Service organiserer en rekke bedrifter som er startet, eid og drevet av kvinner. Det er en majoritet av kvinner i disse bedriftene og man kan se at i bedrifter av denne kategori legges det bedre til rette for kvinners karrieremuligheter enn i andre bedrifter.

Å synligjøre gode eksempler er et virkemiddel. NHO Service ga derfor i 2013 ut boka "Kvinnelige Gründere forteller".
Les boka her.

Fire eksempler fra boka: Det er ESTER BELSVIK, som i en alder av 70 forteller hvordan hun har jobbet hardt og bygget opp en vaskeri- og renholdsvirksomhet som ruver i norsk næringsliv. Det er CHRISTINA VÆTING NERGÅRD som bare 17 år gamme startet et rekrutteringsfirma og en besøkstjeneste for sykehjem drevet av og med ungdom under 18 år. Det er HEIDI WANG som vil bygge opp en helt ny demensomsorg i Norge. Et viktig eksempel er også NINA TORP HØISETER som ledet oppbyggingen av Norlandia Omsorg i Norge fra 1997 og Aberia Healthcare fra 2010

– Hvorfor er det suspekt?

– Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige? Det er en feministisk side ved dette. Hvorfor skal brødrene mine som er sivilingeniører kunne tjene så mye de vil, mens vi som driver innen omsorg skal jobbe mye og tjene lite, spør Nina Torp Høisæter i Finansavisen, denne uken

Høisæter er utdannet sykepleier og derfor typisk for mange som velger å satse. Resultatet er mange små bedrifter, blant annet innen hjemmetjenester. At kvinnelige gründere er viktige for helse og velferd, viser en rapport som Menon offentligjorde i april 2017. Den viser at 11 prosent av bedriftene i helseindustrien er en gründerbedrift. I behandlingsleddet er andelen gründerbedrifter også høy, seks prosent. Til sammenligning er andelen gründerbedrifter i norsk næringsliv generelt bare to prosent, ifølge Menon som har kartlagt helsenæringens verdi sett under ett. Se rapporten her.

Et foregangsland?

Norge er å mange måter et foregangsland når det gjelder likestilling og kvinners rolle i samfunnslivet. Vi har kvinner i sentrale posisjoner i politikk og næringsliv. Det er kvinner som leder alle våre tre største arbeidsgiverorganisasjoner. Det er en kvinne som leder LO og vi har kvinnelig statsminister og finansminister. De største politiske partiene har også kvinnelige ledere. Sånn sett burde det ligge til rette for at kvinner også var tydelig til stede når det gjaldt å skape nye og spennende tilskudd til et mangfoldig næringsliv.

- Når man får betegnelsen gründer er man å regne som en kreativ person med skaperkraft og pågangsmot. Gründer er et honnørord og vi hyller dem som har startet med en idè og utviklet den til noe stort og levedyktig, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Det at kvinner i stor grad har valgt å etablere sine bedrifter innenfor fagområder der det er betydelig politisk motstand mot kommersiell virksomhet, gjør det spesielt utfordrende å være kvinnelig gründer.  Motstanden mot det private innslaget innenfor spesielt helse- og velferdsområdet er mest fremtredende på den politiske venstresiden, men til dels også på borgerlig side.

- Venstresiden er enige i det politiske målet om å få frem flere kvinnelige gründere og næringslivsledere. Vi ser derfor med undring på at de fagområdene de arbeider for å begrense privates aktivitet på, er der kvinner har de største mulighetene til å anvende sine ressurser til fellesskapets beste, sier Kaltenborn.

- Det er ingen grunn til å tro at venstresidens intensjon med sin motstand er å stå for en kvinnefiendtlig politikk, men konsekvensen kan bli noe de ikke ønsker å bli assosiert med, sier hun.

Vi står overfor store utfordringer fremover der de store barnekullene fra 60-tallet skal over i pensjonistenes rekker om 10-15 år. Innovative, fremtidsrettede løsninger vil være avgjørende for at man skal lykkes med å møte det som kommer. De fagområdene som utfordres er dominert av kvinner og det er ingen grunn til å tro at dette vil endres med det første. Derfor er det gledelig at Venstre nå har tatt konkrete grep for å legge til rette for at kvinner kan stimuleres til å bidra med sine ressurser i det enorme arbeidet som ligger foran oss.

Venstre forslag som ble behandlet i Stortinget i mai og lød som følger:

  • Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere tjenesteytende næringer innenfor kvinnedominerte sektorer som helse- og omsorgssektoren.
  • Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som stimulerer til mer gründerskap i offentlig sektor.

Stortinget gjorde følgende vedtak i denne saken 24 mai:
"Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan for kvinnelige gründere med tiltak som gjør at man bedre kan legge til rette for at flere kvinner kan starte egen bedrift" 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!