NHO Service og Handel

Innhold

Stortingsmelding om helseindustrien

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Stortinget

Stortinget

Næringskomiteen på Stortinget foreslår en ny melding om helseindustrien.

NHO-felleskapet, NHO Service, Abelia, Norsk Industri, Legemiddelindustrien (LMI) og Nelfo har jobbet sammen og målrettet over lang tid for å sette den norske helsenæringen på kartet. Det har bidratt til en positiv utvikling. En ny stortingsmelding om helseindustrien varsles i Industrimeldingen (Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, Meld. St. 27 - 2026-2017). Mer her

Næringskomiteen på Stortinget ønsker:

•Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
•Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
•Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
•Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
•Styrke tilgangen til risikokapital.

Helseindustrien er Norges raskest voksende næring med 11 prosent omsetningsvekst i 2016. Den omsatte for 52 milliarder kroner og eksporterte for 21,5 milliarder kroner til et globalt marked som vokser med 5 prosent i året.

Les også: Innstillingen fra Næringskomiteen på Stortinget

Innstillingen fra Næringskomiteen legger vekt på denne doble muligheten for Norge: På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en viktig næring med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store eksportnæringer avtar.

Helse- og velferdsteknologi ble trukket frem som et viktig satsingsområde allerede i næringsmeldingen til Stoltenberg II-regjeringen. Den meldingen ble imidlertid trukket tilbake da Solberg-regjeringen tok over. I innstillingen fra Næringskomiteen legges det vekt på at Norge har konkurransefortrinn som bør utnyttes bedre, og at et sterkt offentlig helsevesen gjør det mulig å dele på kunnskap på en effektiv måte. Imidlertid mener komiteen at Norge mangler sterke industrilokomotiv

Mer om våre innspill

Helsenæringen i NHO (Abelia, LMI, NHO Service, Norsk Industri, Nelfo) på høring i Stortingets næringskomité om Industrimeldingen 19. april 2017.
(Foto: Hilde Widerøe Wibe)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!