NHO Service og Handel

Innhold

Støtter Hippeutvalget

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Jon Hippe

NHO Service har sammen med NHO gitt sin støtte til Hippe-utvalgets forslag (NOU 2016:12 Ideell opprydning) om en statlig kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader.

Utvalget ledet av Dr. philos Jon Hippe anbefaler at staten dekker framtidige historiske pensjonskostnader til ideelle aktører på helse- og sosialtjenester som har utført lovpålagte oppgaver innen helse- og sosialtjenestefeltet på vegne av staten.

- Vi mener at ideell sektor er en del av privat sektor med en egenverdi som går langt ut over rollen som tjenesteleverandør på vegne av det offentlige. Ideell sektors viktige samfunnsrolle må sikres gode rammevilkår og uavhengighet, sier Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service, og understreker at uavhengig av organisasjonsform bør tjenesteleverandører som deltar i konkurranse om å levere tjenester på vegne av det offentlige, i størst mulig grad likebehandles.

Like konkurransevilkår er en forutsetning for at konkurranse mellom ulike kvalifiserte tjenestetilbydere skal ha tilsiktet effekt som effektivt virkemiddel for å fremme forbedringer og økt produktivitet i tjenestene.

NHO Service har sammen med NHO gitt sin støtte til Hippe-utvalgets forslag (NOU 2016:12 Ideell opprydning) om en statlig kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader. En viktig forutsetning for å kunne støtte utvalget i å fjerne belastningen med de historiske pensjonskostnadene er at det for fremtiden må være betingelser på like vilkår.

De historiske pensjonskostnadene har vært fremstilt som en "tyngende ryggsekk" som har legitimert forskjellsbehandling i konkurranser om oppdrag for det offentlige. Ved å lette denne byrden bidrar vi til at konkurranse kan foregå på like vilkår fremover.

- En naturlig konsekvens av kompensasjonsordningen er at konkurranse for fremtiden foregår på like vilkår, altså uten at noen aktører favoriseres på grunnlag av organisasjonsform, sier Ekelberg.

Se vårt innspill i høringen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!