NHO Service og Handel

Innhold

Taktskifte i helsenæringene

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Det er et taktskifte i helsenæringene med over 12 % vekst i 2016, viser Menon-rapporten som ble sluppet i dag. Bak rapporten står NHO Service og en rekke organisasjoner.

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Bak rapporten står NHO, NHO Service, Abelia, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustriens Landsforening – LMI, Nansen Neuroscience Network, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech og Norges Forskningsråd.

Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag, samt at behandlingsleddet som NHO Service sine medlemsbedrifter står for, er med i rapportens tallgrunnlag. Rapporten beskriver hele helsenæringens verdikjede, både offentlige og private aktører i tall og næringens bidrag i form av verdiskaping. Dette utgjør både forskning, utvikling, produksjon, distribusjon og behandling. Private innen behandling er leger, tannleger, sykehus, barnevern, eldreomsorg, institusjoner innen psykisk helse og avhengighet, rehabilitering, fysioterapi og andre behandlingstjenester.

- Dobbelt verdi
- Rapporten viser hvor stor helsenæringen i Norge er innen behandling, og at det er maktpåliggende at vi ser den dobbelte verdien som ligger her, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service.

- Å slippe til private forebygger ulikhet i helsebehandlingen. Når private leverer deler av det offentlige helsetilbudet, får vi de gode effektene. Konkurranse gir kvalitet innenfor den norske velferdsmodellen. Pasienter og brukere etterspør flere tjenester og bedre kvalitet, samtidig som behovene vil øke. Vi reduserer sjansene for et to-delt helsevesen, dersom dette skjer innenfor det offentlige med private på laget, sier Kaltenborn.

- For det andre er det å slippe til private på hjemmemarkedet helt vesentlig for å bygge seg opp kompetanse og konsepter på sykehjem, hjemmetjenester, primær og spesialisthelsetjenester også for et eksportmarked, sier hun.

Under press
Rapporten viser til at Velferdsstaten er under press de neste tiårene med eldrebølge og folkesykdommer, som kreft og demens. Mens inntekter fra flere andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge da mulighetene globalt for denne næringen er store og i sterk vekst.

Økt fra 21 til 28 prosent
Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse‐ og omsorgsutfordringene i Norge de neste tiårene. Private behandlingstjenester har økt fra 21 til 28 prosent av den samlede sysselsettingen i behandling. Den høye sysselsettingsveksten er drevet av økt etterspørsel etter helsetjenester, blant annet som følge av en aldrende befolkning og stadig økte forventninger til helsetilbudet. Denne utviklingen er ventet å tilta i årene som kommer.

Selv om veksten er sterk hos de private aktørene, er den i takt med veksten i den offentlige helsesektoren. Og det er store variasjoner i veksten innenfor de ulike behandlingsområdene i primær og spesialisthelsetjenesten.
Rapporten viser at primærhelsetjenesten, som undergruppe innen behandling, har hatt høy vekst, men hele 37 prosent av dette utgjør tannleger. Både spesialisthelsetjeneste og rehabilitering har hatt lavere vekst. Private innen helse på oppdrag for det offentlige er lite utbredt i Norge innenfor behandling. Fem prosent av landets kommuner tilbyr valgfrihet i hjemmetjenestene, mens av sykehjem drives kun 11 prosent av private/ideelle eller i avtale med kommuner. Helseforetakene gjør ellers avtaler med private leverandører innenfor både spesialisthelsetjeneste og rehabilitering innenfor noen behandlinger.

De viktigste resultatene er:
1. Helseindustrien er nøkkelen til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet
2. Taktskifte i helseindustrien – 10 % omsetningsvekst i 2015, over 12 % forventet i 2016
3. Helsenæringens FoU-innsats opp 25 % til over 2,25 mrd. kroner i 2016
4. Helsenæringens samlede utenlandsomsetning er 21,5 milliarder kroner i 2016
5. Sterk økning i nyskapingsaktivitet – men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet
6. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen – men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, produkter og løsninger
Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping. Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen, er trolig enda større enn verdiskapingsbidraget. 

Rapporten ser fremover
Det er fortsatt nok av utfordringer for den norske velferdsstaten. Mange vil til og med hevde at utfordringene knyttet til eldrebølge og folkesykdommer som kreft og demens gir større utfordringer enn noensinne de neste tiårene, særlig i lys av den økonomiske utviklingen. Det er nettopp her helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer i Norge vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene.

- Helsevesenet utnytter ikke mulighetene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund som mener det er et stort potensial for å skape flere jobber i helseindustrien. Mer her

Rapporten kan lastes ned her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!