NHO Service og Handel

Innhold

Ga råd om velferdsinnovasjon

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Foto: Venstre

Mens Rødt og SV har gått til kamp mot det de kaller private velferdsprofitører hadde Venstre-leder Trine Skei Grande en helt annen inngang da hun mandag inviterte til minihøring på Stortinget om velferdsinnovasjon.

Venstre samler innspill og erfaringer fra private aktører innen helse, omsorg, barnehager og utdanning. Med på høringen var NHO Service, Aberia, Akademiet Norge, Ferd Sosiale Entreprenører, Mikrofinans Nor, Virke, Civita og Private barnehagers landsforbund.

- Venstre er opptatt av å legge til rette for gründere innenfor velferdsområdet, og ønsker innspill til hvordan vi bedre kan legge til rette for innovasjon og nyskaping innenfor helse, omsorg, barnehager og utdanning, sa Skei Grande da hun innledet høringen mandag.

- Hvis du leverer gravemaskintjenester eller IKT-tjenester til kommunen skal du få lov til å ta ut overskudd, men hvis du leverer innenfor de myke tjenestene i kommunen, i tradisjonelle kvinneyrker, skal man ikke få ta ut utbytte. Jeg mener dette er direkte kvinnefiendtlig politikk, men også en manglende forståelse for all den innovasjonen vi trenger i offentlig sektor for at velferdsstaten vår skal utvikle seg videre, sa Skei Grande under høringen mandag.

NHO Service organiserer både større selskaper, familieeide og private foretak og ideelle innenfor sykehjemsdrift, hjemmetjenester, barnevern, psykisk helse, rehabilitering, spesialisthelsetjeneste, Bedriftshelsetjeneste og Asylmottak.

NHO Service leverte næringspolitiske innspill med referanser til sykehjemsdrift, barnevern og asylmottak.

Innspillene fra NHO Service

Oppsummering:
  • Legge mer til rette for at private og ideelle kan bygge og drifte omsorgsboliger og omsorgsklynger der dette er hensiktsmessig, i samarbeid med kommuner, innenfor husbankens regelverk (OPS-løsninger).
  • Det bør innføres et nasjonalt og transparent system for måling av kvalitet på tjenester innen eldreomsorgen. Resultatet av målingene bør gjøres tilgjengelige for offentligheten og danne grunnlag for sammenligning og kvalitetsforbedringer.
  • For å fremme innovasjon, gode miljøløsninger, kvalitetsutvikling, økt kapasitet og bedre ressursutnyttelse bør konkurranse om å utføre tjenester for det offentlige tas i bruk som et virkemiddel i større grad enn i dag.
  • Tjenester innen helse – og velferdssektoren bør anerkjennes som et viktig næringspolitisk satsingsområde hvor norske bedrifter har et betydelig eksportpotensiale.
  • For å muliggjøre bedre ressursutnyttelse i helseforetakene gjennom bruk av konkurranse, er en nøytral momsordning slik samarbeidsspartiene/ regjeringen har innført, svært viktig å ikke reversere.
  • Konkurranse om å levere tjenester til det offentlige bør foregå på like vilkår, uavhengig av leverandørenes organisasjonsform. Det er kvalitet og innhold som må være fokus, slik at offentlige innkjøpere får den beste tjenesten til riktig pris og kvalitet.

Omtale på Venstres nettsted

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!