NHO Service og Handel

Innhold

-Ideell favorisering sikrer ikke gode offentlige anskaffelser

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Stortingsløve

Forskjellsbehandling vil gi umulige forhold for bedrifter som vil bygge profesjonalitet og kompetanse.

Offentlige anskaffelser vil ta skade og begrunnelsen er dårlig, både politisk og juridisk. Det mener NHO Service og Handel om Regjeringens forslag om at ideelle organisasjoner skal forfordeles og at andre private leverandører skal utestenges fra konkurranser om oppdrag innen helse- og sosialtjenester.

Høringen gjelder et forslag om å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Se oversikt.

Demografiske utfordringer

NHO Service og Handel mener Nærings – og fiskeridepartementets forslaget er dårlig begrunnet både politisk og juridisk. Norge står foran store demografiske utfordringer som krever mer offentlig/privat samarbeid, ikke mindre, og hvor tjenestenes kvalitet og innhold må være det viktige, ikke hvem som leverer dem.

#205

- Det opereres med svært kunstige skiller mellom private og ideelle aktører, mener Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

- Vi har lange tradisjoner for et godt samarbeid mellom det offentlige, ideelle og private virksomheter innen helse og velferdstjenester. Alle trengs i den velferdsmiksen vi må ha for å løse oppgavene fremover, sier Anne-Cecile Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

-Ideelle og private aktører representer begge viktige ressurser for det offentlige, og disse har kvaliteter og kompetanse på ulike fagtilbud og tjenester, som til sammen gir den verdikjeden som offentlig sektor trenger, sier hun.

Rammer vilkårlig

NHO Service og handel mener at forslaget til forskriftsbestemmelser er både upresis og vil ramme vilkårlig.

Det opereres med svært kunstige skiller mellom private og ideelle aktører. På et tidspunkt vil en bred og skjønnsmessig praksis basert på forskjellsbehandling, gi umulige forhold for bedrifter som vil bygge profesjonalitet og kompetanse, samt langsiktig økonomisk drift. De eventuelt gjenstående tilfeldige oppgavene vil måtte dekkes av bedrifter som er henstilt til å tenke risiko og kortsiktighet. NHO Service og Handel har vanskelig forstå at dette er ambisjonen for offentlig og privat leverandørutvikling, eller for et stabilt arbeidsmiljø.

Vårt høringssvar.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!