NHO Service og Handel

Innhold

-Private bidrar til utdanning av sykepleiere

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

sykeseng

Illustrasjonsfoto

Under overskriften "Private bidrar til utdanning av sykepleiere" er fagsjef Torbjørn Furulund i Drammens Tidene 2. august for å korrigere et bilde skapt av Linda Lavik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Buskerud.

Innlegget er som følger

I debatten om private aktører i Drammen kommune sin hjemmesykepleie, hevder Linda Lavik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Buskerud, i sitt tilsvar til meg 25. juli at private helse- og omsorgsaktører ikke bidrar til utdanning og praksisplasser for nyutdannede sykepleiere. Dette er svært unyansert.

De medlemsbedriftene NHO Service og Handel organiserer innen helse og omsorg er både opptatt av utdanning og rekruttering og mange av dem bidrar selv med egne traineeprogrammer for sykepleierstudenter, eller bidrar på andre måter i samarbeid med utdanningsinstitusjonene knyttet til fagutvikling, praksisplasser og rekruttering. Det er jo også i deres egeninteresse, ettersom både dagens og morgendagens sykepleiere vil kunne velge og vrake blant både offentlige og private arbeidsgivere.

De som tilbyr samlet de beste betingelsene vil også lykkes best med rekrutteringen.

Fra NHO Service og Handels side har vi siden 2014 hatt en samarbeidsavtale med Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo/Akershus) knyttet til blant annet helse- og omsorgsfagene hvor hovedinnholdet er praksisplasser, bachelor/masteroppgaver og fagutvikling. Dette gjør vi som arbeidsgiverorganisasjon både for å bevisstgjøre våre medlemmer om viktigheten av å bidra til utdanning innen helse og omsorgsfagene, men også fordi vi tror våre bedrifter har noe å gi til både faget og rekrutteringen.

Det er en vinn-vinn både for kommunene, de private aktørene og ikke minst sykepleierne selv, som får flere ulike arbeidsgivere og karriereløp å velge mellom.

Lavik er bekymret for oppsplitting av fagmiljøene dersom private aktører supplerer den kommunale hjemmesykepleien gjennom fritt brukervalg. Dette handler først og fremst om hva slags kultur for fagutvikling man har i kommunen. Hvis man i alt praktisk arbeid og fagutvikling ser på de private aktørene som en del av den offentlige finansierte og lovpålagte hjemmetjenesten som de jo vitterlig er, og har kultur og vilje til samarbeid, så vil dette kunne fungere godt. Fagmiljøer opphører jo ikke fordi en profesjon har forskjellige arbeidsgivere innenfor samme nedslagsfelt.

Fagmiljøer splittes når det ikke er kultur og holdning for samarbeid.

Vi er også opptatt av at kommunene bruker sin innkjøpsmakt når de inviterer private aktører gjennom anbud til å supplere kommunens tjenester. Der kan man for eksempel stille krav om lærlinger/praksisplasser, (noe blant annet Oslo har gjort) og krav om tett faglig samarbeid med kommunens egen hjemmetjeneste.

Avslutningsvis deler vi Laviks og Sykepleierforbundets engasjement for god fagutvikling og rekruttering/utdanning av sykepleiere som vi vet det er og blir knapphet på. Derfor snakker vi gjerne mer med Forbundet om hvordan vi kan samarbeide konstruktivt om disse spørsmålene for å nå felles mål, uavhengig av synet på brukervalg i hjemmesykepleien i seg selv som ordning.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!