NHO Service og Handel

Innhold

Flaskehalser mot innovasjon i helsenæringene

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Debatt: Administrerende direktør i AssisterMeg, Kjersti Koller (fra venstre), Lars Dahle, daglig leder i Dignio og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel på scenen under lanseringen av rapporten. Foto: Lena Verås Eriksen

Ny Menon-rapport viser at praktiseringen av offentlige innkjøp ikke stimulerer godt nok til innovasjon. Det kan også virke negativt at ideell sektor favoriseres på bekostning av privat sektor, samt at tjenester som utføres av private tas tilbake i offentlig regi.

Rapporten «Helsenæringens verdi 2018», utarbeidet av Menon Economics, ble offentligjort i dag onsdag (25.04). NHO Service og Handel har 658 virksomheter innen helse og velferd og er en av flere organisasjoner som står rapporten, den tredje i en årlig rekke siden 2016.

#205

PRESENTASJON: For tredje år på rad legges rapporten frem med oppdaterte og nye tall for verdiskaping i norsk helsenæring.

Viser hele kjeden

– Det er veldig spennende at vi har gått sammen i et konsortium som viser hele kjeden innen næringen. Rapportene gjør at vi får se helsenæringen som den næringen den er, sier leder av NHO Service og Handel, Anne-Cecile Kaltenborn, til Dagens Medisin.  
– Innenfor behandlingsleddet skjer det en mindre andel av forskning og utvikling, men nesten like mye innovasjon i form av introduksjon av nye eller vesentlig forbedrede tjenester og måten å gjøre ting på, sier hun.  Se hele saken her

Lansert i dag

Erik W. Jakobsen og Lars H. Lind fra Menon Economics la frem rapporten på lanseringsseminaret i dag.
Se deres presentasjon her

Vår medlemsbedrift Incita holdt innlegget "Næringsutvikling i hjemmemarkedet".
Se Incitas presentasjon her

Dette mener bedriftene om Menon-rapporten: - Viktig å få frem fakta

#205

Disse står bak Menon-rapporten: Abelia, NHO Service og Handel, NHO, Inven2, Legemiddelindustrien LMI. Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Noen hovedpunkter fra Menon-rapporten
  • Verdiskapningen i helsesektoren (offentlig og privat) er mer enn doblet i 2006-16.  Til sammenlikning har verdiskapningen i norsk økonomi uten olje og gass vokst med 65%.
  • Dersom man bare ser på den private delen (helsenæringen) har verdiskapningen i behandlingsleddet steget med 132% de siste ti årene. Bak verdiskapningen på 31 mrd.kr sto det i 2016 over 56.400 sysselsatte personer. Til sammenlikning: Den tilsvarende veksten  i norske næringsliv, eks olje og gass, var 65 prosent i samme periode.
  • Behandlingsvirksomhetene i den private helsenæringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 8,8%. Tilsvarende vekstrater for helseindustrien var 4,3 prosent.
  • Stadig større andel av de sysselsatte jobber i private behandlingsbedrifter. Det er 188.880 sysselsatte i behandlingsleddet i Norge (offentlig og privat) I 2016 var 30 % av de ansatte i behandlingsleddet ansatt av private. 70% var ansatt av offentlige. I 2006 var fordelingen 22% privat og 78% offentlig.
  • Beregninger fra SSB viser at spesialisthelsetjenesten i 2060 vil ha et bemanningsbehov som er over 260 prosent høyere enn 2013-nivå. Tilsvarende en vekst på nesten 300.000 årsverk. I tillegg kommer økt bemanningsbehov i primærhelsetjenesten.
  • Behandlingsleddet er den største hovedkategorien i den private helsenæringen og representerte 57 prosent av verdiskapningen og 75 prosent av de sysselsatte personene.
  • Bedriftene i behandlingsleddet har like stor andel innovasjon som bedriftene i helseindustrien, men er langt mindre FoU-intensive. 6 av 10 bedrifter innen behandling introduserte nye eller vesentlig forbedrede tjenester og produkter på markedet de siste 3 årene.

Se hele rapporten
Se sammendrag

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!