NHO Service og Handel

Innhold

OiF må si nei til pasienter

statsråd Åse Michaelsen mfl

Statsråd Åse Michaelsen, politisk rådgiver Maria Alseth, seniorrådgiver Per-Aubrey-Bugge Tenden, partileder Odd Erling Mikalsen, avdelingsleder Turid Andersen, avdelingsleder Inger-Marlen Ottem og direktør Annie Abrahamsen Wik (Foto: OiF).

De må si nei til pasienter som ønsker rehabilitering etter sykdom som rammer balanseevnen. Mange opplever lang ventetid. Denne uken fikk eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) lytte til erfaringene hos vår medlemsbedrift Opptreningssenteret i Finnmark (OiF).

10 prosent rammes

Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er ekspert på vestibulære sykdommer som rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. 10 % av befolkningen rammes av slike plager, viser tall fra SSB.

Mer om OiF

- Jeg er imponert over at pasientene forteller at de merker bedring fra dag til dag under oppholdet, sier statsråd Åse Michaelsen. Tirsdag besøkte hun Opptreningssenteret i Finnmark (OiF).

Behandlingen består av trening med vekt på tilvenning, balansetrening og opptrening av koordinasjon. Åse Michaelsen fikk møte en bevisstgjøringsgruppe under besøket i Alta.

Ventet nesten et år

To av pasientene, som kommer fra Helse Vest og Helse Sør-Øst, fortalte hvordan de har ventet på plass i nesten et år. Det var først da de kom til Opptreningssenteret for en uke siden at de opplevde å få individuell tilrettelagt helsehjelp.

Opptreningssenteret i Finnmark behandler om lag 30 pasienter årlig som får hjelp av spesialister på vestibulære sykdommer. Senteret er alene om å tilby slik rehabilitering i Norge. OiF samarbeider tett med nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer ved Haukeland sykehus for å utvikle tilbudet videre.

Må si nei til mange

-Selv om det er fritt rehabiliteringsvalg i Norge stiller Helse Nord regionen krav om prioriteringer slik at vi må avslå søknader fra andre steder i Norge dersom de fortrenger pasienter fra Nord-Norge. Dette er alvorlig for pasienter som står på venteliste og ikke får hjelp. OiF står imidlertid klar til å utvide tilbudet og inngå egne avtaler med de helseforetak som måtte ønske det, forteller Abrahamsen Wik som er direktør ved OiF.

Bedre samhandling?

Statsråden var også opptatt av å høre om hvordan OiF opplever samhandlingen med kommunehelsetjenesten og utfordringer knyttet til sømløse pasientforløp. Her oppgis ulike IKT- verktøy som ikke «snakker sammen» og kommunikasjonsflyt rundt pasienten som de største utfordringene. Senteret har imidlertid et godt samarbeid med Alta kommune.  Man ønsker også å hente ut gevinster av samlokalisering av tjenester i samme bygg og ha kontakt mellom dyktige ansatte på ulike nivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!