NHO Service og Handel

Innhold

Oslo kommer regelgiverne i forkjøpet

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Tone Tellevik Dahl h

Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl har avgitt høringsuttalelse for Oslo kommune til forslaget om reservasjonsadgang for ideelle (Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet)

Oslo kommune venter ikke på høringsrunden om nye regler og er allerede i gang med å gjennomføre anskaffelser innenfor helse- og omsorgssektoren som er reservert for ideelle organisasjoner.

Oslo kommune kommer regelgiverne i forkjøpet når det gjelder å åpne for reservasjonsadgang, skriver Anbud 365. 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt på høring et forslag om å innføre en forskriftsbestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår. Oslo kommune støtter forslaget. For både byrådet og bystyret i Oslo er samhandling med ideell sektor viktig, og viser til plattformen for byrådssamarbeidet og bystyrevedtak, skriver Anbud 365.

-Dette taper Oslo kommune på

- Både ideelle og andre private aktører er viktige ressurser for det offentlige. De har kvaliteter og kompetanse på ulike fagtilbud og tjenester, som til sammen gir den verdikjeden som offentlig sektor trenger, sier Torbjørn Furulund, fagsjef i NHO Service og Handel.

- Når Byrådet i Oslo nå systematisk velger å favorisere ideelle aktører i konkurranser, til og med før regjeringen har fremmet et lovforslag, velger man bort fokus på innhold, som innovasjon, mangfold og kvalitet i tjenestene til fordel for et ideologisk motivert prinsipp om ideelt eierskap. Taperne er Oslos innbyggere, sier Furulund.

- Det opereres med svært kunstige skiller mellom private og ideelle aktører. På et tidspunkt vil en bred og skjønnsmessig praksis basert på forskjellsbehandling, gi umulige forhold for bedrifter som vil bygge profesjonalitet, innovasjon og kompetanse, samt langsiktig økonomisk drift. Det kan umulig være i Oslo kommunes interesse som innkjøper, at konkurranser skal baseres på eierskap, og ikke kvalitet, sier Furulund.

Se høringssvar fra NHO Service og Handel:
Ideell favorisering sikrer ikke gode offentlige anskaffelser

Se også høringssvar fra vår medlemsbedrift Hero:
Utbytte er ikke dominerende motiv

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!