NHO Service og Handel

Innhold

- Nei, Nationen, NHO Service og Handel leker ikke politikere

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO Service og Handel.

-Nei, Nationen, NHO Service og Handel leker ikke politikere. Vi svarer derimot på en bestilling hele landets befolkning etterspør og har behov for: Kunnskap om kvaliteten innenfor pleie- og omsorgstjenester, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i avisen Nationen i dag.

Innlegget fortsetter som følger

- Nationen kritiserte fredag 16. august NHO Service og Handel på lederplass og hevder vi leker politikere når vi advarer mot ideologisk avsporing i valgkampen. Det er en merkelig påstand. NHO Service og Handel har lenge etterlyst mer fakta og kunnskap om hvordan kvaliteten er innenfor pleie- og omsorg. Blant annet i forbindelse med hendelsen i ved Kulatoppen omsorgssenter i Vågsøy kommune, der en pårørende opplevde at alarmsnoren til sin egen mot ble klippet av – fordi hun visstnok var for masete.

Vår respons på dette var å peke på at det er for lite og for dårlig rapportering på kvalitetsindikatorer fra eldreomsorgen. Det er for få forhold kommunene og deres samarbeidspartnere pålegges å melde fra om, og for dårlig kunnskap om hvordan tilstanden faktisk er for dem som benytter seg av velferdstilbud. I tillegg har vi ved siden av å etterspørre mer systematikk i måten kvalitet rapporteres, selv gjort den jobben vi mener SSB og andre miljøer må jobbe mer med:

Vi har tatt tak i kvalitetsindikatorer som HelseNorge fører statistikk på og forsøkt å finne ut om det er sammenheng mellom måten en tjeneste er organisert, og kvalitet og kostnadseffektivitet ved den. Resultatene er levert gjennom Kvalitet19 som er analyse av tjenestetilbudet i 190 av landets kommuner. Konklusjonen er at to av tre kommuner som har toppscore på både kvalitet og kostnadseffektivitet (32 i tallet, samarbeider med private aktører i utstrakt grad. Alt tallmateriale vi har benyttet er hentet fra offentlige kilder og er tilgjengelig for den som vil ettergå våre funn og konklusjoner.

Hvorfor mener vi dette er viktig, og hvorfor advarer vi politikerne mot ideologisk avsporing? Jo, fordi dette angår folk, over hele landet, i bygd og grend like mye som i by og tettsted.

Over hele landet skal kommunene sørge for tjenester som er gode for innbyggerne, arbeidsplasser som er trygge for dem som jobber der og ordninger som er bærekraftige over tid. Nationen peker på at «befolkningen betaler skatt.» Mitt svar er: Ja, det er derfor vi betaler skatt. Og fordi befolkningen er mer opptatt av tjenestekvalitet enn av hvem som utfører tjenesten – Kantar TNS’ Helsebarometer 2019 viser at 2/3 av befolkningen vil at private aktører (også kommersielle) skal kunne bidra i det kommunale tjenestetilbudet – er dette viktig og nødvendig informasjon.

Våre analyser viser ellers at kommunestørrelse ikke trenger å ha stor betydning for tjenestekvaliteten, eller for den saks skyld at det kun er kommuner som samarbeider mye med private aktører som får toppscore. Blant våre vinnere er det også fire kommuner som så å si ikke kjøper noen tjenester. Dog er det et viktig poeng ved analysene at det slik rapporteringen i dag er og materialet kan settes sammen, er det veldig vanskelig å si noe faktabasert om de aller minste kommunene.

Våre analyser har begrenset seg til kommuner med mer enn ca. 5.000 innbyggere. På terskelen til eldrebølgen kan vi altså ikke oppdrive et faktabasert sammenligningsgrunnlag for å si noe om kvaliteten også i de minste kommunene. Det er en utfordring jeg tror Nationens lesere er enig med oss i at er et problem.

Vi vet at vi de kommende tiårene vil oppleve økt press på de kommunale tjenestene, rett og slett fordi en aldrende befolkning med høy kjøpekraft og store forventinger til kvaliteten ved tjenestene, vil forlange mer av oss enten vi jobber i en kommunal, ideell eller kommersiell virksomhet. Vår klare oppfordring er å ikke bryte med en samarbeidsmodell som virker, men videreutvikle den og sørge for tjenesteinnovasjon som kommer befolkningen i hele landet til gode – enten du bor i Oslo eller Overhalla.

Å peke på dette er ikke å «leke politikere,» slik Nationen påstår. Det er det som på godt norsk kalles sunn fornuft.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!