NHO Service og Handel

Innhold

-Kunnskapsløst om førstelinja i eldreomsorgen

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund er bransjedirektør i NHO Service og Handel (foto: Baard Fiksdal).

-Cathrine Strindin Amundsen i For Velferdsstaten er programforpliktet til å være imot private aktører i eldreomsorgen. Det er selvsagt greit. Ugreit er hennes kunnskapsløse fremstillinger og påstander, skriver Torbjørn Furulund i Dagsavisen.

Furulund er direktør med ansvar for helse og velferd i NHO Service og Handel. Innlegget fortsetter som følger:

De private aktørene som utfører offentlige finansierte og lovpålagte tjenester innen eldreomsorgen må gjennom anbud og lovverk levere den samme faglige kvaliteten som det offentlige. Avtalevilkårene og kontraktene er gjenstand for omfattende tilsyn og oppfølging, på linje med den offentlige tjenesten.

Marginene innen privat helse er svært lave: 2 prosent i kommersielle sykehjem og 4 prosent i ideelle sykehjem. Hoveddelen av overskuddet i AS-ene kanaliseres tilbake i drift og utvikling. Det som betales av skatt fra de private (AS) er høyere enn utbyttet i flere av tjenesteområdene. Til sammen betalte disse selskapene over 460 millioner kroner i selskapsskatt i 2017. Det viser en rapport Menon Economics gjorde i 2018.

Amundsen trekker fram rapporten om fritt brukervalg som regjeringen presenterte i 2015. Hun anklager blant annet at private driver opp vedtakstiden for å tjene penger. Det er noe våre medlemsbedrifter tar sterk avstand fra. I tillegg til å komme med den type anklager, «glemmer» hun å nevne at rapporten også viser at kommunene ofte får bedre oversikt over egne kostnader og bedre organisering, som følge av at tjenesten måles og kostnadsberegnes. Sist, men ikke minst, så er muligheten til å velge bort noe man ikke er fornøyd med en verdi i seg selv når behovet oppstår.

Amundsen viser også til en rapport om privat barnevern fra Vista Analyse i 2016. En rapport så skjev og ubalansert at det flaut å lese. Rambøll har gjort en motrapport i 2018 som dokumenterer blant annet at det private fosterhjemstilbudet er viktig, både for kapasitet og kvalitet, og at samarbeidet mellom Bufetat og private leverandører er bra.

Uansett ståsted fortjener debatten om private aktører i det offentliges tjeneste å bygge på kunnskap, ikke anekdoter og påstander uten rot i virkeligheten.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!