NHO Service og Handel

Innhold

-Støres underlige angrep på brukervalg i hjemmetjenestene

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

AP-leder Jonas Gahr Støre (foto: NHO)

Ap-lederen kommer med flere uriktige påstander i Dagsavisen (7.2) som ikke kan stå uimotsagt, skriver Torbjørn Furulund i Dagsavisen.

Innlegget fortsetter som følger

I Sverige, hvor mer enn halvparten av kommunene tilbyr brukervalg, viser undersøkelser at tilfredsheten i hjemmetjenestene øker når man har frihet til å påvirke hvem som skal hjelpe og når de skal hjelpe. Hvis dette er svenske tilstander, som Støre frykter, burde han heller ønske det velkommen.

NHO Service og Handel har i flere år fått meningsmålingsinstitutter til å gjøre undersøkelser om folks holdninger til valgfrihet i hjemmetjenestene. I lang tid viser tallene at 60–70 prosent ønsker muligheten til å velge/påvirke hvem som skal komme hjem til dem. Så om ikke politikerne er enige om dette, er i alle fall folkemeningen tydelig.

Støre viser til skandaler og nevner selskapene Attendo, Aleris og Norlandia. Det er vanskelig å vite hva han mener med «Attendo-skandale», men det er nærliggende å tro at det er saker tilbake til 2015 og 2016, hvor Arbeidstilsynet og fylkesmannen til slutt konkluderte med at Attendo ikke hadde brutt verken arbeidsmiljøloven eller helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis dette er skandale, har ordet mistet sin mening.

Det pågår en rettstvist knyttet til Aleris’ konsulentbruk, som rettssystemet skal avgjøre utfallet på. Ordet skandale er sterk ordbruk, uten å vite hva sakens utfall og faktiske innhold er.

Norlandia har hatt en alvorlig sak ved et sykehjem i Moss, men heller ikke dette eksemplet er mer unikt enn at det også kunne skjedd på et kommunalt sykehjem. Ser man igjennom tilsynsrapporter for et år, vil man oppdage at feil og mangler avdekkes både hos det offentlige og det private. Det er ingen som konkluderer med at vi skal avvikle offentlige tjenester fordi det forekommer feil. Det ville da også være en absurd konklusjon.

Skal vi bevare den norske velferdsmodellen, er private bidrag avgjørende for å sikre lik tilgang til helse- og velferdstjenestene for alle, uavhengig av personlig økonomi. Det burde Støre støtte opp om, ikke bekjempe med uriktige påstander.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!