- Tjenester som er vanskelig å finne andre steder

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Mona Lien og Anne-Cecilie Kaltenborn

Fra høringen i dag fra venstre: Mona Lien (adm. dir i Humana) og Anne-Cecilie Kaltenborn (adm.dir. i NHO Service og Handel).

-Vi tilbyr tjenester som det er vanskelig å finne andre steder, sa direktør Mona Lien fra Humana som sammen med NHO Service og Handel ga innspill til Hagen-utvalget i dag. Utvalget kartlegger bruk av private aktører i offentlig finansierte velferdstjenester.

Ekspertutvalget, som ledes av Professor Kåre Hagen, ser på i hvilken grad penger som bevilges til velferdsformål brukes i tråd med intensjonen. I den grad det ikke er tilfellet skal utvalget foreslå tiltak som kan bedre situasjonen. Utvalget skal også se på hva som ligger i begrepet "velferdstjeneste".

Utvalget starter arbeidet høsten 2018, og skal levere sin første delutredning til departementet i løpet av et år. I denne delen vil også spørsmål om sikring av arbeidstageres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tas opp. Delutredning II skal leveres innen to år. Mer om utvalget her.

Økende oppslutning

- Det er økende oppslutning om offentlige tjenester gjennom de siste 18 årene. Det er gledelig. Også for oss, som regnes som private, for vi er en del av disse tjenestene. Vi er en del av det offentlige tilbudet til befolkningen. Vi leverer tjenester på vegne av det offentlige. Det er ikke videre interesse for eierskap blant våre brukere. De er opptatt av det tilbudet de får, uavhengig av hvem som drifter tjenesten, sa direktør Mona Lien fra Humana.

Fagkunnskap

-Vi har opparbeidet oss kunnskap og kompetanse gjennom svært mange år. Det betyr at vi kan tilby tjenester som det er vanskelig å finne andre steder. Dette viser seg blant annet når det offentlige har behov for særskilte tjenester. Nå sist var dette institusjonstilbud til unge med alvorlige atferds uttrykk. Hvis jeg ikke tar feil, så var det kun Stendi og Humana som hadde den kompetansen som er påkrevd for å kunne gi denne gruppen unge et godt tilbud, sa Lien.

Hjelper de mest krevende barna

- Det finnes mange ulike behov blant våre barnevernsbarn. Humana, og andre med oss, har ressurser til å romme de mest krevende barna. Det trengs kontinuerlig opplæring av ansatte, gode internkontrollsystemer, sterk og stabil ledelse, gode boliger og stor grad av fleksibilitet og evne til omstilling. Dette er noe Humana er gode på, fordi vi er nødt til å være gode på det for å overleve. Og, fordi vi er idealister, sa Lien.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!