NHO Service og Handel

Innhold

- Viktig at de blir hørt

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel, under lanseringen av Helsenæringens verdi (2019).

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel.

-Det er viktig og riktig å legge til rette slik at både unge, eldre og andre med omsorgsbehov blir hørt, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. Kommunene skal til høsten få flere råd som gjør medvirkning lettere.

utvalgsmedlemmer

Deler av Råd for et aldersvennlig Norge, fra venstre Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO SH) Trude Drevland (leder av utvalget) og Anne Bramo (HOD)

I dag må kommunene bare ha medvirkningsordninger for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Mange kommuner har også hatt ulike ordninger for å høre ungdommenes mening i saker som er viktige for dem. Det nye er at alle kommuner nå må opprette et medvirkningsorgan for ungdom.

- Økte muligheter for medvirkning bør bidra til økt kvalitet. Kommunen vil oppleve at brukerne av tjenester i økende grad vil stille krav og ta i bruk sine demokratisk rettigheter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn som sitter i rådet for et aldersvennlig Norge.

Se også Hva som vil skape et mer aldersvennlig Norge

Plikter å opprette råd

Bakgrunnen er at Stortinget i fjor vedtok en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Siden har forskrifter om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling vært på høring. Nå er forskriften fastsatt og klar til bruk.

Forskriften presiserer at rådene har rett til å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene. Kommunestyret kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

− Det nye regelverket skal være enkelt å bruke både for innbyggerne og kommunene. Rådene skal ha en reell mulighet til å påvirke, sier kommunalminister Monica Mæland i en pressemelding.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!