NHO Service og Handel

Innhold

Dette er Kvalitet19-vinnerne

Nyhet, Tall og fakta, Helse og velferd

Publisert

#205

For første gang er det blitt utarbeidet analyser som kobler kvalitet og kostnader i kommunenorges helse- og omsorgstjenester. 32 kommuner får toppscore.

Sammen med Ny Analyse har NHO Service og Handel beregnet kvalitets- og effektivitetsscore for alle kommuner med tilgjengelige tall på kvalitet og kostnader innen helse og omsorg. Totalt er 190 kommuner analysert. 32 kommuner kommer ut som Kvalitet19-vinnere (best practice). Dette er definert som 100 av 100 mulige i score, sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (KOSTRA-gruppe).  

- Mange som er opptatt av helse og velferd, slik som pasienter, politikere, offentlige og private institusjon, har lenge vært interessert i å se om det går an å vurdere både kvalitet og kostnadseffektivitet. FAFO har også etterlyst dette. Innen helse og omsorg er begge deler ekstremt viktig - kvalitet for pasient og pårørende, pris for politikere og borgere forøvrig, ettersom vi som samfunn bruker svært store summer på dette området, og vi vet at det bare kommer til å øke på fremover, med flere eldre blant oss, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

De viktigste funnene i Kvalitet19-analysene:  
  • 21 av Kvalitet19-vinnerne kjøper tjenester innen helse og omsorg over gjennomsnitt for kommuner av deres størrelse (gjennomsnittlig nivå for sin KOSTRA-gruppe.) 
  • 7 av vinnerkommunene kjøper tjenester innen helse og omsorg over gjennomsnitt for kommuner av deres størrelse (under gjennomsnittlig nivå for sin KOSTRA-gruppe.)
  • 4 av vinnerne kan sies å drive utelukkende i egenregi, og uten noe kjøp av tjenester av betydning.  
Samarbeid 

– Kvalitet19 viser hvilke kommuner som klarer å levere både på kvalitet og pris, og den viser at samarbeid med private aktører bidrar positivt til disse. Vi vet at norske kommuner generelt holder høy kvalitet i tjenestene sine, og vi vet også at mange kommuner samarbeider godt med private aktører. 21 av 32 Kvalitet19-vinnere har utstrakt samarbeid innen enten sykehjemsdriften eller hjemmetjenesten – eller begge. Den norske modellen er basert på samarbeid om gode tjenester, og når vi gjennom analysene ser at samarbeid med private fungerer så godt mange steder, bekrefter det at denne modellen henter det beste fra både offentlig og privat tenkning, sier Kaltenborn.

Samtidig viser analysene at flere kommuner produserer tjenester i egenregi med høy kvalitet og høy kostnadseffektivitet.  

- Fire av vinnerkommunene er både kostnadseffektive og leverer god kvalitet med nesten kun egne, kommunale leverandører. Og husk: samarbeid med private kan skje i mange former. Det trenger ikke være konkurranseutsetting av drift. Mange samarbeider med private om avlastningsplasser for utskrivningsklare pasienter, ekstrakapasitet for å redusere ventelister og lignende, sier Kaltenborn.  

Mangel på kvalitetsindikatorer 

NHO Service og Handel har over lengre tid jobbet for å få på plass flere nasjonale kvalitetsindikatorer innen helse og omsorg. Resultatene bør være tilgjengelige for alle og vise både opplevd kvalitet og objektiv kvalitet.  

– Pasienter, brukere og pårørende har liten mulighet til å vite om institusjonen de er avhengig av, faktisk leverer den kvaliteten de er så avhengig av. Noe av det vi trekker ut av Kvalitet19-arbeidet er at det fremdeles ikke er god nok systematisk rapportering på kvalitetsindikatorer i kommunesektoren. Dette til forskjell fra de private tilbyderne, hvor kommunene stiller kvalitetskrav ved kontraktsinngåelse. Derfor mener vi kommunene må pålegges kvalitetsrapportering på et annet nivå enn hva som skjer i dag. Vårt arbeid dokumenterer at det er et stort behov for dette, og blant annet Pårørendealliansen bekrefter det samme, forklarer Kaltenborn.  

Analysen tar først og fremst for seg helse og omsorg, men også renhold og eiendomsdrift. 

Dette er alle Kvalitet19-vinnerne (i parentes: KOSTRA-gruppe):  

Øvre Eiker (7), Jevnaker (7), Vestby (7), Nesodden (7), Sogndal (8), Mandal (8), Re (8), Askim (8), Verdal (8), Fræna (10), Eidsberg (10), Sande (10), Tvedestrand (10), Eigersund (10), Nord-Odal (10), Balsfjord (11), Nome (11), Bømlo (11), Norde Land (11), Sør-Varanger (12), Sunndal (12), Fauske (12), Asker (13), Grimstad (13), Drammen (13), Oppegård (13), Røyken (13), Tønsberg (13), Ringsaker (13), Oslo (14/15), Stavanger (14/15), Trondheim (14/15).  

Kostra-gruppe: Kostra er Kommune-Stat Rapportering. En del av Statistisk Sentralbyrå med kommunestatistikk. Kommunene er delt inn i 16 grupper etter forhold som befolkningsantall og økonomi, slik at de lettere skal kunne gjøre sammenligninger med kommuner med lignende forutsetninger for drift. 

Kvalitet 19-analysene finner du her. Vi publiserer de fortløpende i løpet av sommeren. Alle rapportene vil ikke være tilgjengelig før i august.

Datagrunnlag, spørsmål og svar m.m. finner du her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!