NHO Service og Handel

Innhold

Fagforbundet stiller ledende spørsmål om velferd

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel

Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO Service og Handel.

Mer enn halvparten av de spurte i en undersøkelse, bestilt av Fagforbundet, er enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester. Adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener at Fagforbundets spørsmål er ledende.

Anne-Cecilie Kaltenborn er intervjuet av Fri Fagvevegelse med følgende spørsmål og svar:

- Over halvparten av de spurte i undersøkelsen er enig i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt når de driver offentlige velferdstjenester. Hva synes dere om det?

Svar: -Det er utrolig at Fagforbundet har dette som sitt viktigste spørsmål: om det er bra eller ikke at vi har bedrifter som kan levere innen helse og omsorg, som er et så stort og viktig område i samfunnet vårt. Ingen spørsmål om kvalitet, ingen spørsmål om god drift, som respekterer pasienten og bruker offentlige penger med omhu.

- Mange har i en årrekke målt aksepten for at bedrifter leverer offentlige tjenester, og gjennomgående er 6 av 10 i befolkningen positive til det, og kvalitet er viktig. Men som man roper i skogen får man svar: Ordet «profitt» er uklar i betydning, men er et negativ ladet ord. En profitør er i følge Store Norske leksikon en som skaffer seg uberettiget profitt (for eksempel krigsprofitør). Det er dermed ikke så overaskende at mange svarer negativt slik Fagforbundet spør, og de bidrar også til en negativ holdning. Folk tenker ofte ikke over at alle virksomheter trenger et overskudd for å eksistere og at dette brukes til å utvikle og forbedre velferdsgoder.

- Mette Nord sier at det blir hentet ut stadig mer profitt, særlig når selskaper blir kjøpt og solgt. Hva mener dere om dette?

Svar: - Mette Nord kommer med mange påstander, men hva sikter hun til? Har dere spurt om hun kan belegge noe av det? Vi har faktisk målt hva bedriftene tjener, og innen sykehjem og hjemmebasert omsorg er det 2% driftsmargin, altså svært lavt, og det er blitt mindre margin innenfor mange områder. Altså etterlyser jeg belegg fra Nord.

Her er flere fakta: Villa Skaar har drevet sykehjem i Norge i 4 generasjoner og gjør en fantastisk jobb. Attendo driver nyskapende sykehjem med masse aktiviteter der de eldre trives, og har gjort det lenge, uten å bli solgt.

Arbeidsgiverorganisasjonene for både offentlige, private og ideelle institusjoner, det vil si Spekter og NHO Service og Handel, prøver heller å finne ut hvordan vi skal sikre den norske modellen som vi holder så høyt. Et sammensatt utvalg, inkludert tidligere helseminister fra Ap, Bjarne Håkon Hansen, har svart at det skal vi gjøre slik som Norge har gjort før - med en miks av aktører fra offentlig, privat og sivil sektor. Vi har løst de store oppgavene i Norge ved en slik velferdsmiks, enten det var utbygging av olje på 60- og 70-tallet, å sikre full barnehagedekning tidlig på 2000-tallet eller å løse en rekordstor tilstrømning av flyktninger i 2015. Det ansvarlige spørsmålet er: hvordan sikre investeringer, kompetanse, volum og kvalitet på helt sentrale velferdsoppgaver fremover?

- Nord mener at privatisering fører til dårligere vilkår for de ansatte. Hva mener dere?

Svar; - Hva er det Nord mener, kan dere be henne om belegg for dette? Meg bekjent er det kun tannlegetjenester som er «privatisert» i Norge, det vil si at man må betale helt selv. Det er ikke «privatisering» når kommunen tar ansvar for å bygge skoler, veier og å drive sykehjem, men bruker de beste leverandørene til å utføre jobben, det har man alltid gjort. Vi må huske at 9 av 10 helse- og omsorgsoppgaver i Norge er levert av kommunene selv, så det er tøys at det er en «privatisering» på gang.

- Hvor stor gevinst mener dere at det er rimelig å ta ut for slike selskaper?

Svar: - Så lenge private klarer å tjene penger på å levere en tjeneste til samme eller lavere pris, med samme eller bedre kvalitet, som det offentlige, viser det at private driver bedre. Lavere sykefravær gir lavere kostnader, mindre sløsing gir lavere kostnader. Det er nyttig for oss å kunne sammenligne private og offentlige - det viser også hva de offentlige burde bruke av penger, og det er jo her de store kostnadene er, og muligheter til å spare offentlige utgifter.

- Mener dere at det tas ut for mye i dag?

- Nei, hva skulle det baseres på? Rapporten som nylig ble laget av Menon Economics viser at det er små marginer, 2% innen sykehjem og hjemmebasert omsorg. Det er ikke for mye!

Se NTB-omtale

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!