Fersk rapport: Løsningen ligger i en velferdsmiks

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Utvalget

Utvalget består av Kristin Clemet (H), Bjarne Håkon Hanssen (Ap), Marit Brant Lågøyr med bakgrunn fra KrF, Sverre Molandssveen med bakgrunn fra Venstre og Finn Egil Holm med bakgrunn fra FrP, og er ledet av professor Jan Grund. (Foto: Baard Fiksdal).

Private, offentlige og ideelle aktører må forenes i en velferdsmiks, konkluderer et bredt faglig og politisk utvalg. Fersk rapport tar for seg en av vår tids største utfordringer: Eldrebølgen og det enorme krav til omsorg som er på vei.

Se rapporten (pdf)

Et bredt faglig og politisk utvalg leverte i dag en rapport om morgendagens omsorgsutfordringer til Spekter og NHO Service og Handel.

- Debatten om hvordan vi løser fremtidens omsorgsutfordringer må handle om det viktigste, - nemlig kvaliteten og innholdet på tjenesten, ikke hvem som leverer den, sier Anne-Cecilie Kaltenborn leder av NHO Service og Handel.

- Enigheten dette utvalget viser om behovet for samarbeid og pragmatiske løsninger, håper jeg kan være til inspirasjon for dagens politikere i alle partier. Rapporten peker på utfordringene og behovene, men viser også frem gode eksempler som gir håp om at vi skal klare å få tl et omsorgsløft fremover.  Jeg håper kommunene vil la seg inspirere av rapporten i arbeidet for sine innbyggere, sier Kaltenborn.

Samlet utvalg

–  Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sier utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet.

Omsorgsutvalget ble nedsatt av Spekter og NHO Service og Handel. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene eventuelt kan håndteres ved et «omsorgsløft» slik barnehageforliket i sin tid var et velferdsløft for å sikre nok barnehageplasser.

– Norge har lange tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for et omsorgsforlik, sier Grund.

Nye former for samarbeid

– Målet for landets mange kommunepolitikere må være å finne av hva som er den beste velferdsmiksen i møte med de enorme omsorgsutfordringene - i den enkelte kommunen. Offentlige, ideelle og private må jobbe sammen på flere måter, sier Grund.

Utvalget peker på at konkurranseutsetting ikke skal være et mål i seg selv. Konkurranse må bidra til kvalitetsheving, ikke kun bli en teknikk for å redusere pris.

–  Vi får en velferdsmiks gjennom å skape flere arenaer for samarbeid, ikke bare gjennom tradisjonelle anbud. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, eller private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi, sier Grund.

Se rapporten (pdf)

Utvalgets anbefalinger:

Utvalget kommer med anbefalinger på åtte områder som understøtter kommunenes muligheter til å lage velferdsstrategier med den rette miksen fra kommunale, private og ideelle tilbydere:

 1. Innovative velferdsstrategier med fokus på læring
 2. Skille rollene i kommunen som bestiller og tjenesteleverandør
 3. Innovasjonspartnerskap bør brukes også ved kjøp av omsorgstjenester
 4. Styrke forsøks- og forskningsvirksomhet, også når det gjelder erfaringer med bruk av private.
 5. Videreutvikling av kvalitetsindikatorer som gjelder alle leverandører
 6. Rammebetingelser for private og ideelle – behov for retningslinjer fra aktørene selv
 7. En helhetlig politikk
 8. Behov for tverrpolitiske løsninger – et «omsorgsforlik»

Utvalget har vurdert hva som er viktig for fremtidens tjenestetilbud, i lys av de utfordringene kommune står overfor. Det er at tjenestene bidrar til:

 • Innovasjon og nye arbeidsformer
 • Å løse kapasitetsutfordringen
 • God kvalitet
 • Økt bruk av velferdsteknologi
 • Mulighet for brukervalg
 • Sømløse tjenester
Utvalget har bestått av: 
 • Jan Grund (utvalgsleder) Professor emeritus OsloMet
 • Kristin Clemet. Daglig leder i Civita
 • Bjarne Håkon Hanssen. Partner i Kruse Larsen
 • Finn Egil Holm. Direktør, administrasjon og samfunnskontakt Vestre Viken HF
 • Sverre Molandsveen. Kommunikasjonsdirektør OsloMet
 • Marit Brandt Lågøyr. Daglig leder i Agenda Rådgiving.

Hør Nyhetsinnslag på P4 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!