NHO Service og Handel

Innhold

Høring i helse og omsorgskomiteen

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Stortinget

Kvaliteten på tjenester og hva det offentlige får ut av samarbeidet med privat sektor var tema da NHO Service og Handel i dag var på høring i helse og omsorgskomiteen om statsbudsjettet 2020.

Her er vårt budskap til komiteen:

Felles for våre medlemmer, helt uavhengig av eierskapsform, er at de er verdifulle bidragsytere til vårt felles offentlige finansierte og lovpålagte helse og velferdstilbud både i primærhelse og spesialisthelsetjenesten. Velferdsmiks er en dekkende beskrivelse av det historiske samarbeidet mellom offentlige, private og private ideelle utførere, hvor det offentlige setter rammene, mens de private leverandørene utfyller og supplerer det offentlige tilbudet. Vårt utgangspunkt er at kvaliteten på tjenesten og hva det offentlige får ut av samarbeidet med private aktører forutsetter konkurranse på like vilkår, og at tjenestens innhold, kompetanse og kvalitetsnivå er det avgjørende, - ikke eierskapet i seg selv. Våre medlemmer driver fagdrevne tjenester til beste for pasienter, brukere og oppdragsgivere helt uavhengig av hvordan de har organisert seg i Brønnøysund.

Derfor har vi over tid vært bekymret for de politiske føringene, og anmodningene, også i dette Statsbudsjettet.

Regjeringen har satt seg som mål å doble de ideelle aktørenes andel av den samlede helse- og omsorgssektoren til 10 pst. målt i kostnader. Vi vil understreke betydningen av likebehandling mellom private ideelle aktører og andre private aktører som leverandører av helse- og omsorgstjenester. Kantar TNS' Helsebarometer for 2019 viser at et flertall i befolkningen mener alle aktører, både private ideelle og private kommersielle, bør kunne konkurrere om å levere gode velferdstjenester, dersom de leverer like god eller bedre kvalitet som det offentlige tilbudet. Konkurranse på like vilkår er avgjørende viktig for realiseringen av gevinstene ved konkurranse. Det er kvaliteten i tjenestene som skal leveres som må avgjøre hvilken leverandør som velges, ikke leverandørens eier-/driftsform.

Forskjellene mellom disse eierformene er også mindre enn det ofte skapes inntrykk av:

Begge eierformer må drive regnsvarende og med marginer som sikrer forsvarlig og god drift, sikring av arbeidsplasser og kompetanseutvikling. Selv om ideelle aktører med sine formålsparagrafer fører alt overskudd tilbake til virksomheten, er dette ofte også i stor grad gjeldende for private aktører. Menon Economics dokumenterer dette godt i en rapport fra 2018 etter å ha analysert 2200 stiftelser og AS innen sektoren over flere år.

Vi ber komiteen være varsom med en omfattende favorisering basert på eierskap, som kan svekke kvalitet, og viktig kompetanse og bredde i tjenestetilbudet. Private og private ideelle er en hel verdikjede av kompetanse, ressurser og tjenesteinnovasjoner, derfor bør hele verdikjeden få delta i anbudskonkurranser om å levere den beste løsningen og det beste tilbudet til offentlige bestillere.

Vi heier på ideelle aktører, vi heier på private aktører, vi heier på det offentlige, men først og fremst heier vi på tjenester av høy kvalitet, utført med rett kompetanse, til rett pris, til beste for pasienter, brukere og pårørende.

Se mer i vårt budsjettnotat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!