Lyttet til pasientene - skapte det første medisinfrie psykiatriske sykehuset

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

VISJON: Helsegründer Ole Andreas Underlands og Hurdalsjøen Recoverysenter har som visjon å videreutvikle den norske velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenking.

Det hele startet med en ambisjon om å skape et sykehus etter pasientenes ønske. I dag vekker det psykiatriske sykehuset, Hurdalsjøen Recoverysenter, oppmerksomhet verden over.

«Look to Norway and Lake Hurdal recovery center», sier den amerikanske psykiateren Peter Roger Breggin. Han er en av de fremste kritikerne til medisinering av mennesker som har psykiske vansker. Og medikamentfri behandling er noe av det som skiller Hurdalsjøen Recoverysenter fra andre psykiatriske sykehus.  

LES OGSÅBegge har vært psykisk syke – nå hjelper de andre: Vil etablere «safe house»

I 2010 vedtok Stortinget å etablere medikamentfrie alternativer for pasienter innen psykisk helsevern. 19 brukerorganisasjoner hadde gjennom mange år jobbet for å få dette gjennomslaget, men lite ble gjort for å realisere de vedtatte medikamentfrie alternativene før i 2013. Da ble psykiatriske sykepleier og helse-gründer, Ole Andreas Underland, kontaktet av Fellesaksjonen. De ba ham om bistand til å utarbeide et forslag for hvordan et medikamentfritt psykiatrisk sykehus kunne se ut.

- Det sa jeg ja til. Jeg satte meg ned sammen med Fellesaksjonen. De beskrev for meg hvordan de ønsket at et slikt tilbud skulle se ut, sier Ole Andreas Underland, gründer og daglig leder av Incita.  

Erfaringskompetanse

Et av kravene Underland hadde fra start var at halvparten av de ansatte skulle ha erfaringskompetanse.

- Da fikk jeg kommentarer som; «du er gal» og «de kommer ikke til å ta oss på alvor». Men jeg var helt sikker på at dersom man skal drive medikamentfritt, så må man ha erfaringskompetanse. Og slik ble det, sier han.

I 2014 fikk de henvendelse om å legge inn tilbud for 5 langtidspsykiatriske pasienter i Vestre Viken Helseforetak. Deretter søkte Incita om godkjenning for et psykiatrisk sykehus, og det fikk de. 1. april 2015 startet de opp verdens første medikamentfrie psykiatriske sykehus, basert på prinsippene som brukerorganisasjonene hadde satt.

- Nå har vi drevet i fire år og vi har strålende resultater. Ikke bare fungerer det for pasientene, men vi som tjenesteutøvere har måttet radikalt forandre måten vi jobbet på. Det er der den største forandringen har skjedd, sier Underland.

- Aha-opplevelse

- Jeg hadde ikke hørt om medikamentfri behandling før i 2013, og jeg ble sjokkert da jeg ble presentert for tall om behandling av schizofreni, hvor de som har diagnosen og får medikamentfri behandling, klarer seg mye bedre enn de som går på medisiner, sier han.

- Det har vært en aha-opplevelse. Kundene og pasientene har sagt dette i årevis, og vi har måttet erkjenne at de har hatt rett, legger han til.

- Kan leve et fullgodt liv med psykoselidelser

Behandlingen brukerne får består blant annet av sunt kosthold, trening og gruppebasert undervisning i Illness Management og Recovery (IMR). Hver enkelt pasient setter sine egne mål, der de ansatte hjelper vedkommende til å oppnå de.

- Vi må behandle mennesker slik at de opprettholder håpet. Det går utmerket an å leve et fullgodt liv selv om du har psykoselidelser. Man må slutte å tro at psykose er lik livslang medisinering, sier han.

- Hvis medisinering hadde fungert, så ville vi sett samme effekt som da antibiotika ble oppfunnet. Da døde ikke folk lenger av infeksjonssykdommer. Hvis dette var tilfelle når det kommer til medisinering av psykiske lidelser, så ville forekomsten av psykiske helseplager synke. Men forekomsten bare øker, legger han til.

Hurdalsjøen Recoverysenter vekker oppsikt verden over. Hver uke får de besøk av utenlandske gjester som ønsker å ta lærdom av deres erfaringer.

- Det er mange som ønsker et samarbeid, og vi har fått henvendelser fra blant annet Australia, England, Tyskland, Sverige, Danmark, Danmark, Nederland og Romania.

Vil videreutvikle velferdsstaten

Torsdag 25. april lanserte Menon Economics rapporten «Verdien av helsenæringen». Her kommer det blant annet fram at det er nesten like mye innovasjon og nytenking hos behandlingsbedrifter som i helseindustrien. Det er Hurdalsjøen Recoverysenter et godt eksempel på.

- Vår visjon er å videreutvikle den norske velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenking. Mitt overordnede mål er å implementere det vi har gjort inn i velferdsstatens standardløsninger. Alle som blir innlagt på grunn av psykiske helseutfordringer må få tilbud om et alternativ til medisinering. Det er en forutsetning for å få redusert tvangsbruken, sier han.

- Vi har bevist at det brukerorganisasjonene har sagt og ønsket seg, er mulig, sier Underland.

Fakta om Hurdalsjøen Recoverysenter:

  • Tverrfaglig recovery-basert behandlingsprogram for mennesker med psykiske helseutfordringer, uten bruk av medisinering.
  • Behandlingen består av sunt kosthold, trening og gruppebasert undervisning i Illness Management and Recovery (IMR).
  • Hver pasient jobber mot personlige mål. Målene kan bli endret underveis.
  • Alle søknader om behandling må gjennom spesialisthelsetjenesten.
  • Kostnadene for behandlingen blir dekket av Helfo dersom du har henvisning fra en spesialist.
  • Hvert opphold varer i minst fire måneder og opp til seks måneder når det nødvendig.
  • Alle medarbeiderne har medleverturnus, noe som betyr at de jobber og bor på sykehuset i uke, deretter har de fri ei uke. 
  • Alle pasientene har en psykolog eller psykiater som koordinerer og veileder behandlingen under oppholdet.
  • Halvparten av de ansatte har personlige erfaringer med psykiske lidelser, enten som pårørende eller at de selv har vært syk.
  • De har 35 plasser.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!