NHO Service og Handel

Innhold

Hva er «svenske tilstander» i eldreomsorgen?

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Tajiks besøk i Stockholm hadde som mål å lære mer om hvordan det svenske valgsystemet (LOV) for eldreomsorg fungerer. Dessverre har hun ikke besøkt noen privat virksomhet eller oss som er arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 2.000 selskaper med over 100.000 ansatte, skriver Anders Manell, pressesjef Vårdföretagarna. Foto: Coloutbox.com/Vårdföretagarna (Almega)

I denne valgkampen har flere politikere, senest Aps Hadia Tajik, fremhevet Sverige som et skrekk-eksempel for å begrunne sin motstand mot at private aktører i Norge deltar i velferdsproduksjonen. Men er det hold i dette skremmebildet?

Pressesjef, Anders Manell fra Vårdföretagarna i Sverige ( NHO Service og Handel sin søsterorganisasjon), tilbakeviser i dette innlegget påstandene som serveres av norske politikere om svensk valgfrihetsordning.

Innlegget er som følger:

Sverige har i løpet av det siste tiåret opplevd en svært polarisert debatt om valgfrihet i eldreomsorg. Den ideologiske debatten i Sverige har ikke vært positivt for svenske pensjonister og deres rett til god og kvalitativ omsorg. Alle eldre uavhengig av hvor de bor i landet har interesse av at offenlig debatter om deres tjenester gjennomføres med nøyaktig statistikk, fakta og etterettlighet.

Da Hadia Tajiks (Ap) besøk Sverige i forrige uke, så vi at den norske debatten dessverre ser ut til å gå i samme retning som den har gjort de siste ti årene i Sverige. I en nylig debatt på Dagsrevyen mellom Sylvi Listhaug (Frp) og Hadia Tajik (Ap) fremkommer det flere påstander om Sverige og vår ordning som krever oppklaring.

Ap-politikerens besøk i Stockholm hadde som mål å lære mer om hvordan det svenske valgsystemet (LOV) for eldreomsorg fungerer. Dessverre har hun ikke besøkt noen privat virksomhet eller oss som er arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 2.000 selskaper med over 100.000 ansatte. Vi bidrar mer enn gjerne med vår kunnskap og erfaringer hvis man er interessert, - om hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre bra med den svenske valg-modellen.

I Sverige ble det gjennomført avregulerings- og valgfrihetsreformer av både sosialdemokratisk og borgerlig regjering på 90-tallet. LOV om valgfrihet ble innført i 2009, men det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil innføre valgfrihet mellom tilbydere. Av Sveriges 290 kommuner har over halvparten, 169 kommuner, innført eller besluttet å innføre LOV. Fritt brukervalg innen hjemmebasert omsorg er det vanligste. Erfaringen fra Sverige etter innføring av valgfrihet i eldreomsorgen er god. Den har gitt de eldre større muligheter til å velge hvem som skal komme hjem til dem, men også velge bort de du ikke er fornøyd med. Kommunene med valgfrihet har også reduserte kostnader for omsorg for de eldre mens kvaliteten er lik eller bedre i private bedrifter.

Når private aktører kommer inn, blir det dårlig eldreomsorg for de eldre og svekkede vilkår for de ansatte, påstår Tajik. Dette er et bilde vi ikke gjenkjenner fra svenske forhold. Den svenske staten Social Board ' s kvalitetsmåling viser at privat hjemmeomsorg er bedre på 12 av 17 kvalitetsparametere. På eldreboliger kommer de private bedre ut på 22 av 29 kvalitetparametere. Når eldre blir spurt, er det et positivt bilde som kommer frem. De eldre er veldig fornøyd med sine eldreomsorg, både av kommunen og av private omsorgsvirksomheter.

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår har den den svenske fagforeningen bekreftet at den ikke skiller seg vesentlig fra tariffavtalene for de ansatte i kommunal eldreomsorg. Lønnen for en sykepleier er tilnærmet lik, men den kollektive avtalen for private bedrifter sysselsetter 1,25 timer mindre per uke enn i kommunale omsorg. Det er kommunen som avgjør om de eldre har rett til eldreomsorgstjenester. Tjenesten koster det samme for den eldre uavhengig av om man har valgt en privat eller en kommunal utfører.

I Sverige er private bedrifter med rundt 20 prosent av eldreomsorgen en naturlig og verdsatt del av velferdstjenestene. Flertallet av utøverne innen velferdstjenester i Sverige er mindre selskaper. 92 prosent av svenske selskaper i helsevesenet har færre enn 20 ansatte. 

Helse- og omsorgssektoren  i Sverige står overfor store utfordringer fremover. Overkudd er helt nødvendig for å sikre gode tjenester og god arbeidsgiverpolitikk. Erfaringen er at  spørsmålet knyttet til overskudd i forenklete retoriske øvelser ikke bidrar til trygg og god eldreomsorg. Vi må heller fokusere på hvordan vi skal løse de store utfordingene i svensk eldreomsorg sammen fremover ( kommune, stat og private aktører).

Vi ønsker dere i Norge en fortsatt god valgkamp, men hvor debattene er basert på fakta. For Norge bør være i stand til å gjøre det bedre enn Sverige, - eller?

Anders Manell,
pressesjef, Vårdföretagarna (Almega)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!