NHO Service og Handel

Innhold

Hva som vil skape et mer aldersvennlig Norge

eldre

Leder av NHO SH, Anne-Cecilie Kaltenborn, sitter i det regjeringsoppnevnte "Råd for et aldersvennlig Norge", ledet av tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland. Det er en del av bakteppe når hun på vegne av NHO deltok på KS-konferansen 19. mars.

Råd for et aldersvennlig Norge

  • Råd for et aldersvennlig Norge ble opprettet høsten 2018 av folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Dette er en del av kvalitetsreformen «Leve hele livet». Rådet er ledet av Trude Drevland og har 10 millioner kroner i budsjett i 2019.
  • Målet er et mer aldersvennlig samfunn der eldre mennesker deltar og bruker sine evner slik de ønsker.
  • Med i rådet er NHO/NHO Service og Handel, Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, Frivillighet Norge og Husbanken.

Mer

KS-konferansen  Her var akademia og politikere, og det ble servert internasjonale eksempler på hva som skal til for å skape mer aldersvennlige samfunn. Kaltenborn hadde følgende hovedpoeng, trender som vil drive utviklingen:

  • Eldres kjøpekraft kombinert og andre trender vil skape nye markeder. Kjøpekraften øker mest for de over 62 år.
  • Både offentlige og private markeder øker, og er interessante for næringslivet.
  • Kommuner må måle kvalitet, og de kommer til å få mer kravstore beboere og brukere. Disse beboerne og brukerne kommer til å ha sterke alliansepartnere.
  • Det blir flere eldre i distrikt enn i by, og det betyr et betydelig rom for SMB-etableringer lokalt, særlig tjenester vil vokse og utvikle seg.
  • Det blir behov for ansatte til disse tjenesteleverandørene, og utdanningen til disse må følge tritt.
  • Eldrebølgen gjelder store deler av verden: finner vi frem til tjenester, konsepter, teknologi og tilbud som en eldre befolkning er interessert i, kan det bli et godt grunnlag både for tjenesteeksport og økt turisme.
utvalgsmedlemmer

Etter møtet i Råd for et aldersvennlig Norge, fra venstre Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO) Trude Drevland (leder av utvalget) og Anne Bramo (HOD)

Næringslivet vil satse

- Næringslivet merker seg at dette alderssegmentet øker. Vi trenger bare se på Telenors kampanje der vi følger den eldre damen, Lisa, i hennes hjem, som har fått mange teknologiske hjelpemidler. Tilsvarende tror jeg ikke det er siste gang vi ser en voksen deltaker på "Skal vi danse", slik som Trude Drevland, som nå er blitt leder av det regjeringsoppnevnte Rådet for et aldersvennlig Norge. Både TV2 og de som kjøper reklameplass der vet hvem som ser på TV og hvem som har kjøpekraft, og det kommer til å bli flere TV-seere som synes det er moro å se på at eldre mennesker har det moro, sier Kaltenborn.

- Jeg tror derfor det kommer til å bli et mer aldersvennlig samfunn fremover, etter hvert som befolkningen blir eldre. Det er rett og slett en naturlov, slutter hun.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!