NHO Service og Handel

Innhold

KrF vil ha flere private aktører for å møte eldrebølgen

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Bekkevold

KrF vil ta initiativ til en tverrpolitisk dugnad, sier Geir Jørgen Bekkevold (Foto: Krf)

-Vi trenger en miks der de private samarbeider med det offentlige, sier Krf helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold til Aftenposten.

KrF vil ta initiativ til en tverrpolitisk dugnad for å møte eldrebølgen, skriver avisen.

- Det vil ikke være mulig å levere profesjonelle helse- og omsorgstjenester til oss alle. Derfor må vi planlegge i god tid, både med tanke på å tilrettelegge egen bolig, og andre sosiale tiltak, sier Bekkevold.

På landsplan vil den såkalte eldrebølgen for alvor begynne å gjøre seg gjeldende i 2025. Det medfører at mange av de politikerne som nå velges inn i landets kommunestyrer, må legge planer for hvordan de skal takle økende omsorgsutfordringer.

Et utvalg satt ned av NHO Service og Handel og Arbeidsgiverforeningen Spekter, foreslår et omsorgsforlik etter modell fra barnehageforliket i 2003. Den gang gikk partier fra SV til Frp sammen for å få opp utbyggingstakten i barnehagesektoren. Økt støtte til private barnehager var en del av forliket. NHO Service og Handel og Spekter-utvalget ønsker en velferdsmiks der offentlige og private krefter drar lasset sammen for å møte eldrebølgen. Det er det initiativet Bekkevold nå gir uttrykk for at han støtter.

Utvalgets rapport: "Morgendagens omsorgsutfordringer – behov for en velferdsmiks"

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!