Nesten like mye innovasjon hos behandlingsbedrifter som i helseindustrien

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

#205

PÅ LANSERINGEN: Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Over fem av ti behandlingsbedrifter har introdusert nye eller vesentlige bedre produkter de siste årene.

Det kommer fram i Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2019, som ble lansert torsdag.

Til tross for lavere FoU-innsats er det en nesten like stor andel blant behandlingsvirksomhetene (alle helse- og omsorgstjenester fra unnfangelse til død, knyttet til forebygging, behandling og rehabilitering) som i helseindustrien (bedrifter som utvikler alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger) som har introdusert nye/forbedrede produkter, tjenester og prosesser.

#205

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Samarbeid

Det er fjerde året på rad Menon kartlegger verdien av helsenæringen, på oppdrag fra et konsortium bestående av blant annet NHO, NHO Service og Handel, Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien, Oslo Cancer Cluster, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.  

Rapporten tar for seg helsenæringens verdiskaping, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Den måler også den samlede forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene i næringen, internasjonalisering, samt næringens samfunnsgevinster.

#205

STORTINGSMELDING OM HELSENÆRINGEN: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte stortingsmeldingen om helsenæringen under lanseringen av Helsenæringens verdi 2019.

Rapporten peker blant annet på at helsenæringen er nøkkelen til produktivitetsvekst. Den demografiske utviklingen fører med seg krav til vekst i offentlige utgifter som ikke virker bærekraftig. Konsekvensen er primært to faktorer:

1. Det kan gå utover kvaliteten på tilbudet. Det vil igjen ha store negative konsekvenser for velferdsnivået i befolkningen.

2. Fremvekst av private behandlingstilbud som alternativ til den offentlige spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne føre til at inntektsnivået blir styrende for tilgang til tilstrekkelig helsetilbud.

Rapporten trekker fram tett samarbeid med private som et viktig bidrag i møte med den demografiske utviklingen.

Dette er noen av funnene i Helsenæringens verdi: 
  • Redusert veksttakt i helsenæringen i 2017, men forventning om ny økning i 2018 og 2019. 
  • Fortsatt vekst i næringens forskningsinnsats. 
  • Helseindustrien er Norges mest «gründer»-intensive næring. 
  • Solid vekst i kapitalinnhenting. 
  • Helserelatert eksport for over 23 milliarder kroner i 2018. 
  • Privat behandlingsvirksomhet (alle helse- og omsorgstjenester fra unnfangelse til død, knyttet til forebygging, behandling og rehabilitering) sysselsetter i dag nesten 56.000 personer. Denne gruppen har vokst langt raskere enn helsenæringen samlet. 
  • Private behandlingsvirksomheter omsatte i 2017 for i underkant av 50 milliarder kroner, og skapte verdier for over 30 millioner kroner samme år. 
  • Verdiskapning innnen privat behandlingsvirksomhet har økt med nærmere 17 milliarder kroner de siste ti årene, noe som tilsvarer en vekst på 120 prosent. 

Les hele rapporten her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!