NHO Service og Handel

Innhold

- Rekommunalisering i Austevoll handler ikke om dårlig kvalitet

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

-Rekommunalisering i Austevoll handler ikke om dårlig kvalitet, skriver Torbjørn Furulund bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel i lokalavisen Marsteinen.

Innlegget fortsetter som følger:
Det politiske flertallet i Austevoll kommune ønsker å ta tilbake driften av pleie- og omsorgstjenesten sin, etter at vår medlemsbedrift Aleris (nå Stendi) har drevet eldreomsorgen i kommunen de senere årene.

Vårt utgangspunkt er at kommunene selv må gjøre sine samlede vurderinger av hvordan man rigger sine pleie- og omsorgstjenester og hvorvidt det skal samarbeides med private aktører. Des et er ikke gitt at svaret alltid er ja. Det er imidlertid viktig å slå fast at når det politiske flertallet nå velger kommunal drift, så handler ikke det om dårlig kvalitet eller gjennomgående dårlige erfaringer.

Ordfører Morten Storebø (H) påpeker at Aleris ikke har greid å levere på sykepleierdekningen. Men dette kan neppe være et argument mot privat drift, ettersom sykepleierdekning er noe mange kommuner sliter med uavhengig av kommunal eller privat drift. Særlig distriktskommuner vil slite med dette, selv om flere også lykkes godt gjennom god rekruttering og gode betingelser. KPMG gjennomførte en evaluering av konkurranseutsettingen av pleie- og omsorgstjenestene i Austevoll på oppdrag for kommunen i 2017. KPMG har vurdert kvaliteten på tjenesten ut i fra perspektivet til bruker, pårørende, i tillegg til medarbeidertilfredshet og økonomi.

Rapporten konkluderer med at kommunen har fått lavere sykefravær og lavere kostnader etter at Aleris tok over. Rapporten dokumenter også høy medarbeidertilfredshet og at lønnsvilkårene for ansatte utgjør små forskjeller, men at kommunen har litt høyere lønn for sine sykepleiere, helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

KPMG skriver også “Aleris har etter vår vurdering en god grunnbemanning, uavhengig av hvilke kommuner man sammenligner med, men har hatt utfordringer med å ha tilstrekkelig med sykepleierkompetanse på jobb. Dette er et velkjent problem i pleie- og omsorgssektoren generelt, og Austevoll kommune hadde også dette problemet når de drev tjenesten i egenregi. Med andre ord er det vår vurdering at knapphet på sykepleierkompetanse ikke er knyttet til konkurranseutsettingen".

Det er også interessant at rådmannen anslår en kostnadsbesparelse på 7 millioner kroner årlig ved fortsatt privat drift. Det er ressurser kommunen kan frigjøre til å styrke andre tjenester eller øke kvalitetskravene ytterligere i pleie- og omsorgssektoren.

Vi respekterer selvsagt de beslutninger Austevoll kommunes politiske flertall måtte fatte, men hvilke argumenter man bruker for beslutningen er ikke uvesentlig for et opplyst faktagrunnlag.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!