NHO Service og Handel

Innhold

Skrivebordsteorier?

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

velferdsmiks

Rapporten setter fokus på at Norges vellykkede velferdssamfunn er basert på fellesskap og samarbeid. Store samfunnsoppgaver blir løst ved at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten.

Manifest har et ideologisk angrep på utvalgsrapporten «Morgendagens utfordringer: Behov for en velferdsmiks». Vi svarer i Dagsavisen.

Innlegget er signert PER ØYVIND LANGELAND avd.dir næringspolitisk avdeling, NHO og TORBJØRN FURULUND, bransjedirektør, NHO Service og Handel. Innlegget er som følger:

Ida Søraunet Wangberg i Manifest kommenterer 14. juni den fremlagte utvalgsrapporten «Morgendagens utfordringer: Behov for en velferdsmiks». Foruten å lefle med bakgrunnen til et par av utvalgets medlemmer, Kristin Clemet og Bjarne Håkon Hansen, påstås det at utvalgets vurderinger er basert på skrivebordsteorier uten rot i virkeligheten.

Det overrasker oss ikke at en representant for tankesmien Manifest har en ideologisk skepsis til private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester. Men å avvise tall, fakta, analyser og vurderinger fra et bredt sammensatt utvalg av den grunn, faller strengt tatt på sin egen urimelighet. Vi setter vår lit til at politikere som skal velges ikke lar unntakene bestemme retningen fremover. Store samfunnsutfordringer krever samarbeid for å løses.

Velferdstjenester er så grunnleggende, komplekse og viktige for brukerne at det er den enkeltes behov som fortjener å være i fokus. Offentlig sektor blir bedre av å la seg utfordre av private aktører. Og private aktører blir bedre når det offentlige stiller krav. Det er samspillet mellom offentlig og privat sektor som gjør en forskjell.

Landet rundt er fullt av eksempler der offentlig og privat sektor jobber godt sammen, utfyller og forbedrer hverandre. Det gjelder bygging, drift og vedlikehold av offentlige bygg, veier og IT-løsninger, så vel som offentlig finansierte omsorgstjenester, fastleger, barnehager og barnevern. Faktum er at de aller fleste offentlige så vel som private aktører gjør en god jobb, følger lover og regler og har ordnede og gode lønns- og arbeidsvilkår. Og de som evt. ikke gjør det kommer i alle organisasjonsformer.

Det er bred enighet om at det offentlige skal ha ansvar for å sikre oss alle et godt velferdssamfunn. Vi skal betale skatt, som igjen skal betale for skole, sykehus, sykehjem, barnehager, veier, offentlige bygninger og trygder. Men velferdsstatens bæreevne er utfordret. Det blir enda viktigere fremover at staten får mest mulig ut av hver budsjettkrone. Vi trenger en velferdsmiks for å møte denne utfordringen og gi våre innbyggere de tjenestene de har behov for - både i volum og i kvalitet.

I rapporten «Morgendagens utfordringer: Behov for en velferdsmiks» trekker utvalget frem en rekke ulike måter offentlig og privat sektor kan samarbeide på for å løse fremtidens velferdsutfordringer. Fremfor ideologiske avvisninger ønsker vi oss en diskusjon om praktiske løsninger. Det bidrar denne rapporten med, la oss håpe at også ordvekslingen i valgkampen fremover kan gjøre det.

Les rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!