NHO Service og Handel

Innhold

Slik kjøper du tjenester fra en sosial entreprenør

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Generasjon M

Eksempel på sosial entreprenør er Generasjon M, en besøkstjeneste som kobler ungdom med eldre.

Det er kommet en ny veileder som er et nyttig verktøy for offentlige oppdragsgivere og andre som vil kjøpe tjenester av sosiale entreprenører.

Veileder

Veilederen laget av Ferd Sosiale Entreprenører og ligger på Difis fagsider om offentlige anskaffelser.

Se her

 Veilederen er laget av Ferd Sosiale Entreprenører. Last ned som pdf

- Gjør det enklere

- Selv om offentlige aktører ønsker å kjøpe tjenester av sosiale entreprenører, er mange usikre på hvordan de kan gjøre dette i praksis. Veilederen skal vise både handlingsrommet og gi rettslig trygghet, sier Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører i en pressemelding.

I følge Skretteberg er de sosiale entreprenørene ofte små selskaper som har andre forutsetninger enn større selskaper i møte med en offentlig kunde. Hun mener dette kan være krevende for den offentlige kunden å sette seg inn i og forstå.

- Den juridiske veilederen skal gi offentlige aktører svar på ulike problemstillinger. Et eksempel er om sosiale entreprenører er ideelle eller kommersielle virksomheter og hva de ulike organisasjonsformene har å si for handlingsrommet, sier Skretteberg.

Sosiale entreprenører i NHO Service og Handel

Eksempler på virksomhet som har startet som sosial entreprenører i NHO Service og Handel er Pøbelprosjektet, overtatt av Aleris Ungplan & BOI AS i 2016, nå en del av Stendi som har et landsdekkende tilbud med arbeidstrening og aktivitetstilbud til ungdom i barnevernet og til voksne innenfor psykisk helsevern. Mer her

Et annet eksempel er vårt medlem Generasjon M. Dette er ungdom som leverer besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre. Mer her 

Et tredje eksempel er Noen AS som er en nyskapende pioner innen demensomsorg i Norge. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!