NHO Service og Handel

Innhold

Vi blir partner i Pårørendealliansen

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

logo til pårørendealliansen

NHO Service og Handel blir alliansepartner i Pårørendealliansen. - Vi deler organisasjonens mål og verdier om å løfte de pårørendes interesser og rettigheter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

- Vi har med interesse fulgt det gode arbeidet Pårørendealliansen har lagt ned de årene de har eksistert. NHO Service og Handel, og bransjen Helse og Velferd, deler organisasjonens mål og verdier om å løfte de pårørendes interesser, perspektiv og rettigheter. Pårørendealliansen har gjennom sitt arbeid fått pårørendes stemmer mer frem i samfunnsdebatten, og satt dagsorden. Vi ser frem til å være en av deres alliansepartnere, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel

- Uavhengig av hvem som skal levere offentlig finansierte og lovpålagte helse og velferdsoppgaver, trenger vi økt oppmerksomhet om kvaliteten i tjenestene. Med en større eldrebefolkning fremover, og en forventning om at mange skal bo hjemme, trenger vi et mye større fokus på hva det vil si å være pårørende, for eksempel mens de står i arbeid. Vi trenger også å sette kvalitetsmålinger i kommunehelsetjenesten på dagsorden, og ikke minst vet vi at hjemmetjenester, som det vil bli langt mer av, i dag ikke måles så systematisk som de burde, sier Kaltenborn.

Arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal arbeide for å forbedre pårørendes interesser og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Pårørendealliansen skal synliggjøre pårørendes utfordringer i alle livsfaser og være en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge som sidestiller alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen skal være kunnskapsbasert og innhente kunnskap fra og samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner og  fag-  og forskningsmiljøer.

Mer om Pårørendealliansen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!