NHO Service og Handel

Innhold

Bør ideelle aktører «puste ut»?

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO Service og Handel

At kommersielle ofte fremstilles som fokusert på penger, mens ideelle er uselviske og er fokusert på brukerne, er unyansert og kunnskapsløst, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i avisen Vårt Land.

Innlegget fortsetter som følger
Vårt Land ryddet det meste av forsiden 20. februar med oppslaget «Nå kan ideelle omsorgsaktører puste ut. Ministrene Iselin Nybø og Kjell Ingolf Ropstad fastslår at ideelle kan skjermes fra konkurranse om helse og sosialtjenester».

Behov for mangfold
I Norge har vi mange flinke ideelle aktører. De er verdifulle og trengs i en velferdsmiks som Norge har lange tradisjoner og gode erfaringer med. Ideelle aktører har vært pionerer for vårt velferdssamfunn. Vi har også dyktige kommuner som brenner for å sikre tilbud og tjenester til befolkningen, og vi har en rekke langsiktige bedrifter som har etablert kompetansemiljøer der pasient og bruker og beboer står i sentrum.

I dag sikrer denne miksen av offentlige, kommersielle og ideelle institusjoner at vi har et mangfold av insentiver for å løse økende oppgaver innen helse og omsorg. Men det er ingen hær av ideelle aktører som står klare til å løse alle oppgavene som kommer - vi trenger i tillegg både kommunens egne tjenester og den kapasitet det gir at erfarne bedrifter velger å investere og utvikle seg slik at de kan tilby kommunen å kjøpe tjenester fra dem.

Pasienter er taperne
Som arbeidsgiverforening for både kommersielle og ideelle aktører innen helse og velferd er NHO overbevist om at det ikke er signaler om å «puste ut» som er nødvendig for å skape bedre kvalitet og økt mangfold. Istedenfor å puste ut trenger vi aktører som hver dag må skjerpe seg, som hver dag må søke å bli bedre, fordi de er i en krevende konkurranse om godkjentstempel fra både brukere, pasienter, stat og kommune. Pasienter og brukere er taperne når eierskap betyr mer enn innhold, kvalitet, kompetanse og kapasitet.

NHO Service og Handel har både private ideelle og private AS i vår medlemsportefølje, og selv om det er flest av den siste kategorien, har vi ennå til gode å møte et medlem hos oss med ideelt eierskap som mener at de skal favoriseres, og velges uavhengig av hva slags kvalitet eller evne de har til å levere tjenesten. Tvert imot er holdningen at begge eierformer trengs og at de har ulike styrker og fortrinn, og at det er summen som gir verdikjeden Norge trenger.

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har for øvrig stilt spørsmål ved om reguleringen Regjeringen her foreslår er i strid med EØS-retten. Det betyr at oppdragsgivere som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle aktører kan risikere erstatningssøksmål.

Feil fra Vårt Land
Vårt Land-artikkelen har flere feil. Både private og private ideelle aktører har tariffavtale. Stilles det krav om dette i anbud må begge eierformer selvsagt levere på kravet. Pensjonsordningene er dessuten flatet ut med ordningen som er innført med dekning av historiske pensjonskostnader. Det bidrar til konkurranse på likere vilkår. At aksjeselskaper betaler selskapsskatt på sitt overskudd, noe stiftelser ikke gjør, gir i seg selv en konkurransefordel til ideelle virksomheter og deres eiere. Det er ikke noe vesentlig poeng i seg selv i denne sammenheng, men det er en samfunnsverdi som de kommersielle aktørene bidrar med i sterkere grad enn de ideelle, og bør derfor nevnes.

Unyansert fremstilling
Det er underlig å følge en debatt der kommersielle ofte fremstilles som fokusert på penger, mens ideelle er uselviske og er fokusert på brukerne. Det er unyansert og kunnskapsløst og henger ikke på greip. De utfordringene som velferdsaktører opplever knyttet til anbud, som vekting av pris, kvalitet, innovasjon og bærekraft, er felles for alle uavhengig av eierskap. Begge må levere den fastsatte kvaliteten, til avtalt pris, og må ha marginer for å sikre bærekraftig økonomi.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt