NHO Service og Handel

Innhold

- Feil fra Arbeiderpartiet

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

portrett

Administrerende direktør i Stendi, Ingvild Kristiansen

-Noe er galt når arbeidernes parti under merkelappen «tillitsreform» har begynt å spre usannheter om arbeidsplassen til over 5000 omsorgsarbeidere, skriver Ingvild Kristiansen, adm. dir. i vår medlemsbedrift Stendi, i Dagbladet.

Innlegget fortsetter som følger:
Det startet med at Aps Masud Gharahkhani i debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på Politisk Kvarter 22. juni sa at Stendi «har sagt at vi skal ha en avkastning på 30 prosent».

Hva i all verden? Det riktige er at vår eier Ambea har et lønnsomhetsmål på 9,5 prosent før avskrivninger, rentekostnader og skatt, og Stendis faktiske margin i 2019 var på 1,4 prosent. Altså et stykke unna 30 prosent begge deler, og fakta ligger lett tilgjengelig på Internett.

Vi tilbakeviste påstanden og sendte korrekt informasjon samme dag til Arbeiderpartiets stortingsgruppe og til Kommunal- og forvaltningskomiteen der Gharahkhani sitter.

NHO Service og Handel reagerte, og NRK laget en oppfølgingssak der Gharahkhani innrømmer å ha vært «upresis» når NRK spør om det er etterrettelig å trekke frem 30 som et tall når Stendi aldri har vært i nærheten av en margin på 30 prosent.

Etter dette følger Gharahkhani utrolig nok opp i et innlegg i Dagbladet med å produsere nye usannheter om Stendi og vår eier Ambea der fakta nok en gang bare er noen tastetrykk unna.

Nei, Gharahkhani og Arbeiderpartiet: Aksjeeiere er ikke Ambeas morselskap, KKR er ikke blant aksjeeierne lenger og Ambea har i dag ingen majoritetseiere. Nest største aksjonær i Ambea per juli 2020 er faktisk DNB Bank ASA.

Enten hører Gharahkhani bevisst ikke på Arbeiderpartiets researchere, eller så gjør ikke Arbeiderpartiet research. Begge deler er like ille og helt uakseptabelt.

Vi er en legitim og lovlig arbeidsplass for over 5000 nordmenn over hele landet. Det er en bekymringsfull utvikling dersom politikere omtaler norske arbeidsplasser på feil faktagrunnlag uten å ha gjort forsøk på få tak i korrekt informasjon i forkant.

Hvis politikere systematisk sprer uriktig informasjon over tid, kan det i verste fall bidra til at viktige politiske beslutninger blir tatt på feil grunnlag. Da har vi et demokratisk problem.

Det er helt legitimt å være politisk motstander av private bidrag innen omsorgssektoren. Stendi er positive til en debatt om virksomheten vår, og vi tror på godt samarbeid. Vi tror også det er bra for kvaliteten i tjenesten at man ser på hvordan tjenestene reguleres og om samarbeidsmodellene kan bli bedre. Men verken bedrifter eller velgere kan stole på et Arbeiderparti som sprer usannheter om norske arbeidsplasser.

Vi minner Arbeiderpartiet om at vi jobber på oppdrag fra offentlige oppdragsgivere som har bedt oss om å utføre viktige omsorgsoppgaver på sine vegne. Vi forventer mer av et av Norges største partier.

Norsk omsorg fortjener en sannferdig og ærlig diskusjon om kvalitet og innovasjon. Det er slik man skaper tillit.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt