NHO Service og Handel

Innhold

Gjennomslag for at private helseleverandører skal få dekket koronakostnader

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel

Et av hovedinnspillene fra NHO Service og Handel til Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett og Krisepakke III har vært at private helse- og omsorgsleverandører til kommunene, skal få dekket sine ekstraordinære kostnader knyttet til virusutbruddet.

Vi har lenge oppfattet politikernes gode vilje og mening til å sørge for at disse kostnadene skal kompenseres på lik linje med kommunenes egne kostnader innenfor samme tjenesteområde, men det har vært vanskelig å få til en presisering som sikrer likebehandling i alle landets kommuner. 

Avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet retter opp i dette og gir kommunene en tydelig instruks om at private og ideelle aktører skal få dekket sine ekstraordinære kostnader. 

-Vi oppfatter dette som et gjennomslag for det arbeidet vi har lagt ned de siste månedene, for å rydde opp i uklarheter og juridiske blindveier. Regjeringen har med denne uttalelsen fått Stortingsflertallets støtte i å si at kompensasjonen som kommunene har fått for økte utgifter i denne tiden forplikter kommunene til å unngå enhver forskjellsbehandling av egenproduserte tjenester versus tjenester utført av private og private ideelle, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn. 

-Dette er noe av det vi mener det har tatt tid å få svar på, og det er en viktig avklaring for mange som har gjort en enorm jobb i håndtering av covid-19 smitte, sier Kaltenborn.

Merknad fra Stortingsflertallet 

«Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har merket seg at private og ideelle aktører i omsorgssektoren forskjellsbehandles i noen av landets kommuner, for eksempel Oslo, når det gjelder kompensasjon for merutgifter knyttet til virusutbruddet. Disse medlemmer vil understreke at kommunene har fått midler fra staten for å dekke merutgiftene. Det er ikke rimelig at kommuner får full kompensasjon dersom de ikke likebehandler alle aktører.» 

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt