NHO Service og Handel

Innhold

Gjennomslag: Styrker valgfrihet for pasienter

stortinget

Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal godkjenningsmodell for fritt brukervalg i hjemmetjenestene.

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel

- Dette vil kunne styrke makten til de som er avhengig av hjemmebasert omsorg. Derfor mener vi det er så viktig, og dette er et viktig gjennomslag for NHO Service og Handel, sier adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn.

Sverige har siden 2009 hatt en valgfrihetsordning der en sentral godkjenningsordning har vært på plass. Innføringen av loven om fritt brukervalg i Sverige medførte i utgangspunktet ingen økte kostnader for kommunene, men ga kommunene lovregulerte rammer for innføringen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Den svenske staten øremerket imidlertid 280 mill. kroner i 2009 som stimuleringsmidler til kommunene for å forberede gjennomføringen i kommunene, blant annet gjennom informasjon til innbyggere og brukere.

Etablerer sentral godkjenningsmodell

Nå foreslår Regjeringen en nasjonal godkjenningsmodell som likner mye på den svenske modellen, der alle leverandører som skal levere helse og omsorgstjenester i kommunene, må gjennom en sentral godkjenning knyttet til lovverk, faglig forsvarlighet, autorisasjon m.v. Kommunen bestemmer hvilke tjenester som inngår i godkjenningsmodellen, og ordningen er frivillig å slutte seg til for kommunene. 

En seier for brukere av hjemmebaserte tjenester

- Vi i NHO Service og Handel har jobbet lenge for at en slik godkjenningsmodell skal komme på plass i kommunene. Dette er først og fremst en seier for brukere av hjemmebaserte tjenester og deres pårørende. Disse får nå bestemme hvem som kommer hjem til deg – en helt sentral verdi som voksne mennesker er opptatt av gjennom hele livet. Selvsagt forsvinner ikke behovet for å bestemme i eget liv selv om man får behov for bistand i hjemmet, sier  Kaltenborn.

Setter kvalitet i fokus

- Dette vil sette kvaliteten i tjenestene i fokus. Det er god forbrukerpolitikk og det burde skape gode insentiver til at både kommunale og private tilbydere blir enda bedre på å yte gode tjenester av høy kvalitet, sier direktør for Helse og Velferd i NHO Service og Handel, Torbjørn Furulund.

Krav til god informasjon

I høringsutkastet heter det at kommuner som velger å innføre en godkjenningsmodell skal:

  • Sørge for løpende publisering av tjenester som inngår i godkjenningsmodellen
  • Opplysninger om søknadsprosess, vilkår for godkjenning, kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene.
  • Sørge for informasjon og beslutningsstøtte til pasienter, brukere og pårørende om valg og bytte av leverandører. Kommunen kan nekte å gi godkjenning eller tilbakekalle en gitt godkjenning dersom leverandøren ikke oppfyller vilkårene for godkjenning.
Har du innspill til vårt høringssvar?

NHO Service og Handel vil invitere medlemmene til å gi innspill til vårt høringssvar. Fristen for å sende inn svar er 8. desember 2020. Høringsforslaget kan du lese her. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt