NHO Service og Handel

Innhold

Koronakrise ga rask omstilling

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

to blir introdusert

Adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, og adm. dir. i Humana omsorg og assistanse, Mona Lien (til venstre). (Foto: Humana)

Helse og velferdsbransjen har vist en sterk omstillingsevne under korona-krisen. Dette var et av temaene da vår medlemsbedrift Humana omsorg og assistanse denne uke arrangerte "alternativ Arendalsuke" i Oslo.

Arendalsuka er avlyst, men vår medlemsbedrift Humana omsorg og assistanse laget to dagers program i Arendalsgata i Oslo. Et innslag hadde overskriften "Korona er krise – slik har vi løst det i bransjer med mye menneskekontakt og mange smittefølsomme", ved adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, og adm. dir. i Humana omsorg og assistanse, Mona Lien.

Har strukket seg langt

-Vi har vært i en fase der bedrifter innen Helse og velferdsbransjen har klart å omstille seg raskt, sa Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Krisen har vist at det er all grunn til å ha tillit til denne bransjen. Uten å se hen til hva kontrakter ga av garantier har institusjonene stilt opp og strukket seg meget langt for å legge til rette for pasienters, beboeres og brukeres behov, og å sikre deres liv og helse. De har hatt rett fokus, sa Kaltenborn.

Paradoks

-Før koronakrisen utviklet seg til å bli både en likviditetskrise for næringslivet og en forvaltningskrise for myndighetene, var det åpenbart en helsekrise for befolkningen. Det er derfor et paradoks at det så langt ser ut til at de bedriftene, som leverer helse og omsorg, er blitt dårligere ivaretatt enn bedrifter som leverer andre varer og tjenester. Helse og omsorgsbedriftene hadde tillit til at myndighetene ville dekke deres merutgifter knyttet til korona, hvis de tok vare på pasientene og sørget for godt smittevern. Hadde de grunn til å ha en slik tillit til myndighetene? Det gjenstår å se. Det vi har sett tydelig, er at vi kan ha tillit til de private helse og omsorgsbedriftene – de er en dugelig og profesjonell del av vår helseberedskap, sa Kaltenborn.

Beredskapsavtaler

- Vi bør sikre beredskapsavtaler mellom bedrifter og myndigheter. Vi bør ta lærdom fra denne krisen om hvordan man kunne hatt en klarere bilde allerede fra start omkring hva de private institusjonene kunne bidratt med, sa Kaltenborn.

Støtteordninger

Medlemsbedriftene i NHO Service og Handel har gitt uttrykk for at de generelt har hatt god støtte av regjeringens tiltak, og de brede ordningene som har fungert overfor bedrifter i arbeidsintensive sektorer som tjenester og handel. Fremover må vi sikre at ikke disse tiltakene, som er gått egnet til å redde arbeidsplasser, blir erstattet av et lappeteppe med mindre tiltak, var budskapet fra NHO Service og Handel.

Fallende konkursfrykt

Før tiltakene og kompensasjonspakkene fra regjeringen kom, var det 40 prosent av våre bedrifter som fryktet konkurs. Tidlig på sommeren falt dette til 14 prosent.

-Det viser at tiltakene har vært gode. Innen Helse og velferdsbransjen sier 9/10 at de hverken har sagt opp noen eller har planer om å gjøre det, og kun 7 prosent fryktet konkurs ved oppstarten av sommeren. Det har hovedsakelig vært krevende innen bedriftshelsetjenester og rehabilitering, sa Kaltenborn.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt