NHO Service og Handel

Innhold

2 av 3 vil ha valgfrihet innen helse

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

omsorg

For 3 av 4 er det viktigere å få den hjelpen man trenger enn hvem som leverer den, viser Kantar-undersøkelsen 2020 som ble offentliggjort onsdag.

#205

Fra webinaret onsdag: Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Undersøkelsen, som utføres årlig under overskrift Helsepolitisk barometer, er utført i vinter av Kantar. NHO Service og Handel og en rekke andre organisasjoner er blant bestillerne, og undersøkelsen er basert på svar fra 2.102 personer. Denne målingen ble gjort før koronakrisen.

Om lag halvparten av befolkningen (49%) har ganske eller svært liten tillit til at det offentlige vil gi dem de helsetjenestene de behøver når de blir eldre, og nesten like mange (46%) mener private aktører må til for å løse denne situasjonen. For de fleste (73%) er det viktigere å få den hjelpen man trenger enn hvem som leverer den, og flertallet (53%) er enige i at vi trenger private aktører i helse- og omsorgstjenestene for at man skal ha noe å sammenligne pris og kvalitet med i de offentlige tjenestene.

På den annen side er mange skeptiske til et todelt helsevesen som majoriteten (62%) av befolkningen opplever at vi har. 82% av dem ser det som negativt at de som har anledning kan kjøpe de tjenestene de trenger. Likhetsprinsippet står sterkt i den norske befolkning.

- Det å ha private aktører, og muligheter for å velge, er en viktig kvalitet for pasienter, beboere og deres pårørende. Det er viktig å ha myndighet over sitt eget liv. Det kommer tydelig frem i svarene når over 70 prosent sier at det er viktig for dem hvem som kommer hjem til deg som hjemmehjelp eller tar seg av andre tjenester som de er avhengig av, kommenterte Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel på et lanseringswebinar for Kantars tall onsdag.

- Det bør vekke bekymring at halve befolkningen mener at kommunen de bor i ikke er tilstrekkelig opptatt av deres helse og livskvalitet. Dette er alvorlig, særlig ut fra at antall eldre kommer til å øke sterkt og at kommunehelsetjenesten vil ta over stadig flere oppgaver, sier Kaltenborn.

Hun forstår at mange er bekymret for et todelt helsevesen.

- Vi ønsker et likeverdig helsesystem for alle, som fungere godt uavhengig av hvem som leverer tjenestene. Dette er også private leverandører opptatt av, sier Kaltenborn.

- Den største trusselen for vårt likeverdige helsevesen er allikevel at de helsetjenestene som det offentlige finansierer for alle, ikke holder mål. Da vil Ola og Kari bruke av egne midler for å kjøpe noe de mener er bra nok for seg selv og sine. Kantars undersøkelse viser at 38% av befolkningen er villige til å betale hvis det de kan få av offentlig finansierte tjenester ikke oppleves som bra nok.

Se framleggelse av rapporten

Helsepolitisk barometer 2020 (pdf)
Norge før og etter koronaepidemien (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt