NHO Service og Handel

Innhold

Ny standard for pasient- og brukermedvirkning

to i ensofa

En ny standard stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester. NHO Service og Handel har medvirket til å utvikle standarden som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Standard Norge arrangerer frokostmøte 25. november og lanserer standarden.

#205

God helse er et av FNs bærekraftsmål

Tid: 25. november kl. 08.30 – 10.30
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
Standarden NS-EN 17398:2020 Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester – Minimumskrav til personsentrerte tjenester. Standarden skal bidra til at pasient- og brukermedvirkning gjennomføres på en god måte, både på individ-, tjeneste- og systemnivå. Standarden er oversatt til norsk. I tillegg er det utarbeidet en norsk veiledning som har som mål å forenkle bruken av standarden. 

Bruk av standarden vil blant annet bidra til at:

  • tjenestene utformes etter pasientenes/brukernes behov
  • pasienter/brukere blir mer involvert i egne tjenester
  • pasienter/brukere og helse- og omsorgspersonell blir mer likeverdige partnere
  • pasienter/brukere får mer støtte og hjelp til å ta beslutninger angående egne tjenester

Standarden er et resultat av et europeisk samarbeid hvor deltakende land har blitt enige om minstekrav og anbefalinger. Norsk kompetanse og norske interessenter har vært sterkt involvert i arbeidet med standarden som har vært ledet av Sverige.

Den norske komiteen SN/K 571 Brukermedvirkning har utarbeidet en norsk veiledning til NS-EN 17398. Veiledningen er laget for å forenkle og forklare bruken av standarden. I tillegg til en mer kortfattet beskrivelse av krav og anbefalinger, inneholder veiledningen sjekklister for å sikre en operasjonalisering av krav. Veiledningen er tilpasset norske helse- og omsorgstjenester og inneholder supplerende tekst om pasient- og brukermedvirkning på systemnivå, bruk av medhjelpere og pårørendes rolle.

På frokostmøtet får du  høre mer om innholdet i standarden og veiledningen fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke de to dokumentene.

Program
  • Velkommen v. Einar Morten Lassesen, Standard Norge.
  • Presentasjon av standarden, NS-EN 17398, og veiledningen v. Pål Arne Edvinsen, Ullensaker kommune.
  • Hva er god pasient- og brukermedvirkning? v. Werner Christie, Word Health Connections.
  • Hvordan opplever mottakerne av helse- og omsorgstjenester pasient- og brukermedvirkning? Hvordan kan standarden bidra til bedre tjenester? v. Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  • Spørsmål og diskusjon.

Kl. 10.30 Avslutning

Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt