NHO Service og Handel

Innhold

Private aktører hindrer ikke smittevern

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

- Private aktører hindrer ikke smittevern, skriver Torbjørn Furulund, bransjedirektør i NHO Service og Handel i Dagsavisen.

Innlegget fortsetter som følger:

Det er med undring vi leser Lars West Johnsen sin kommentar i Dagsavisen (4.6) om Sverige og koronasituasjonen. «Derfor er det ikke rart at mange nå peker på den privatiserte eldreomsorgen som en vesentlig faktor i Sveriges nederlag», konkluderer Johnsen.

Verken smittespredning eller smittevern er betinget av eierskap. Den er betinget av ledelse, personell og litt flaks. Johnsen viser til påstander fremsatt av organisasjonen For Velferdsstaten, som mener kommersielle aktører har lavere personaltetthet, lavere lønn og lavere fagdekning i Sverige.

Private står for rundt 20 prosent av den offentlige finansierte og lovpålagte omsorgen i Sverige. Når det gjelder Stockholm som Johnsen kommenterer, har Barbro Karlsson i Äldreförvaltningen, som har ansvaret for eldreomsorgen i Stockholm, tvert imot nylig avvist i et intervju at det høye innslaget av private har noe å si. Karlsson uttaler at de ikke har sett noen forskjell mellom offentlige og private og at dette ikke er noen problemstilling. Karlsson henviser i intervjuet til en intern oversikt fra Stockholms stad fra 5. mai som viser marginale forskjeller mellom smitte på sykehjem drevet av kommunen versus private.

Karlsson sier også at private kommer bedre ut enn offentlige i årlige kvalitetsmålinger, og at private i snitt har noe lavere andel midlertidige ansatte og et høyere utdannelsesnivå. Sveriges nyheter viste også nylig en oversikt som viste at dødeligheten er noe lavere på private enn kommunale sykehjem.

Vi er imidlertid ikke opptatt av en konkurranse om dødelighet versus eierskap. Mens nasjonalstatene håndterer en verdensomfattende pandemi med over 350.000 døde så langt, finner vi det trist at hovedfokuset settes på en marginal gruppe private aktører i eldreomsorgen.


Se også Torbjørn Furulund innlegg i Agenda Magasin:

"Eierskap betyr lite, lederskap og ressurser alt for godt smittevern. Sveriges erfaringer i pandemien på svenske sykehjem handler ikke om eierskap. Det gjør den heller ikke i Norge".  Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt