NHO Service og Handel

Innhold

Skriver master for at psykisk helse skal bli mindre tabu på jobben

To jenter ved NHOs logo

Agnete Olsen (tv) og Camilla Brustuen skriver en masteroppgave i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI i samarbeid med våre medlemsbedrifter Attendo og Stendi. (Foto: Baard Fiksdal)

Over halvparten mener at det vanskelig å snakke om psykisk helse på jobben. 1 av 5 sykemeldinger skyldes psykiske lidelser. Nå bidrar våre medlemsbedrifter til en master som skal bidra til å gjøre dette mindre tabubelagt.

Agnete Olsen og Camilla Brustuen skriver en masteroppgave i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI i samarbeid med våre medlemsbedrifter Attendo og Stendi som blir klar til sommeren 2020. Masteren vil bli presentert på et medlemsmøte i NHO Service og Handel.

Studentene sender nå ut spørreskjema til tusen mellomledere og medarbeidere i Attendo og Stendi.

Vi håper oppgaven kan gi ny kunnskap, bidra til større åpenhet og belyse betydningen av relasjonen mellom leder og ansatt i kampen mot mental uhelse, sier Agnete Olsen og Camilla Brustuen. I sykefraværsarbeid er det viktig å fokusere tilrettelegging slik at det blir lettere å snakke om vanskelige, personlige tema. Dette kan være krevende både for ledere og ansatte.

De som mangler evnen til å beskrive og identifisere følelser

Oppgaven skal kartlegge sammenhengen mellom sykefravær og grad av alexitymi, og hvordan leder-medarbeider-relasjonen påvirker dette forholdet. Alexitymi er noe som ca. 10 prosent av befolkningen plages av, og det arter seg slik at personen mangler evnen til å beskrive og identifisere egne følelser.

-De kjenner at det er noe galt, men skjønner ikke og klarer ikke sette ord på hva det er. Dette kan bli problematisk dersom den ansatte har emosjonelle behov den ikke får dekket fordi vedkommende mangler evnen til å kommunisere dette, sier Brustuen og Olsen. 

Studentene tror at personer med høy grad av alexitymi også har høyere sykefravær enn personer med lav grad av alexitymi, men at gode relasjoner mellom leder og ansatt kan bidra til å redusere fraværet.

Viktig kunnskap

-Kunnskap om psykisk helse og sykefravær vil vi ha direkte nytte av i våre organisasjoner. Gjennom deltagelsen får vi både bidratt til noe grunnforskning, samtidig som problematikken aktualiseres hos våre ansatte og ledere. Åpenhet og kunnskap om dette teamet på arbeidsplassen og i samfunnet generelt er svært viktig, sier Geir Hansen som er markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Attendo Norge.

Hva er viktig i en relasjon

 -Vi i Stendi Senior fattet interesse for denne studien, fordi den tar for seg leder- medarbeiderrelasjonen. Generelt opplever vi at sykefraværsperioden er kortere i de tilfellene leder og medarbeider har en trygg og god relasjon og hvor det gis rom for tilrettelegging. Men hva konkret er det våre medarbeidere verdsetter mest i relasjonen til sin leder? Hva skal til for at våre medarbeidere opplever seg sett og hørt, og ikke minst; hva skal til for at sykemeldte medarbeidere skal kunne komme tilbake på jobb? Det håper vi å få noen svar på, sier Cathrine Rugås, områdedirektør Stendi Senior.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt