NHO Service og Handel

Innhold

Støtter nasjonal godkjenningsmodell og fritt brukervalg

Rullestolbruker

Fritt brukervalg er bla viktig for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. (Foto: ColourBox.com)

NHO Service og Handel støtter forslaget om en nasjonal godkjenningsmodell som vil styrke valgfriheten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Her er vår høringsuttalelse.

Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har vært på høring og NHO Service og Handel har gitt innspill.

NHO Service og Handel organiserer bransjen Helse og Velferd, som blant annet organiserer virksomheter som leverer hjemmetjenester (praktisk bistand og hjemmesykepleie) og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).

Når kommunene aktivt legger til rette for brukervalg, gir de innbyggerne større råderett og innflytelse over de tjenestene de mottar hjemme.

Våre innspill oppsummert

NHO Service og Handel støtter intensjonene, forslagene og forutsetningene for en nasjonal godkjenningsmodell for brukervalg slik de er beskrevet i høringsforslaget. Vi er skeptiske til en helt frivillig ordning, og mener det bør legges mer forpliktende føringer i ordningene for kommunene, for at flere faktisk skal ta i bruk ordningen. Slike føringer kan være økonomiske insentiver ved oppstart, og/ eller bestemte krav om at kommuner av en viss størrelse og noen forhåndsdefinerte kriterier pålegges å knytte seg til godkjenningsordningen og dermed legge til rette for brukervalg i sin kommune. Det kan også tenkes virkemidler som stimulerer også mindre kommuner under 5000 innbyggere, til å benytte godkjenningsordningen, men da basert på prinsippet om frivillighet for de minste kommunene.

Se vår høringsuttalelse her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt