NHO Service og Handel

Innhold

- Å bruke private aktører i den offentlige helsetjenesten vil motvirke todelt helsevesen

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Statssekretær Maria Jahrman Bjerke (til venstre), Geir Jørgen Bekkevold (oppe), leder for helse- og omsorgskomiteen og stortingsrepresentant, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel. Foto: Borgos Foto AS/Kantar

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke er ikke i tvil om at en velferdsmiks er veien å gå for å unngå et todelt helsevesen.

Tirsdag (13. april) offentliggjøres Norges største undersøkelse av nordmenns holdninger i helsepolitikken, Helsepolitisk barometer. Undersøkelsen gjennomføres hvert år. Årets utgave er den sjette i rekken.

Les også: Økende uro for fremtidens helsekapasitet

Årets undersøkelse viser blant annet at 51 prosent av befolkningen er tvilende til at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private. Andelen er økende. Samtidig er majoriteten av befolkningen enig i at vi trenger private og ideelle aktører i helse- og omsorgstjenestene for å kunne sammenligne pris og kvalitet i de offentlige tjenestene. Likevel er det mange som frykter et todelt helsevesen.

- Vil motvirke todelt helsevesen

Under lanseringen av rapporten, påpekte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H), at en velferdsmiks er veien å gå for å unngå et samfunn der det er tykkelsen på lommeboka som bestemmer hvilken kvalitet du får på helse- og omsorgstjenester.

- At undersøkelsen bekrefter en gjennomgående aksept for at private helseaktører kan levere offentlige finansierte helsetjenester, er et godt tegn. For det er nettopp gjennom å bruke de private aktørene, som en del av den offentlige helsetjenesten, at vi motvirker utviklingen mot en todelt helsetjeneste, sier Bjerke.

- Innføringen av fritt behandlingsvalg, der pasienter kan få behandling hos private på det offentliges regning, er et eksempel på hvordan vi kan unngå at personlig økonomi har betydning for hvilken behandling man kan få. Det er også høyst tvilsomt at det offentlige alene vil klare å løse fremtidens utfordringer innen dette feltet, og jeg merker meg at flertallet av de spurte deler denne oppfatning, legger hun til.

Trenger velferdsmiks

I paneldebatten med medlemmer fra helse- og omsorgskomiteen trakk også Geir Jørgen Bekkevold (KrF) frem behovet for en velferdsmiks.

- Det er gledelig å se at helse og omsorg blir satt så høyt av velgerne. Når det kommer til temaet offentlig/privat, så syns jeg vi får bekreftet Krfs standpunkt. Vi trenger en velferdsmiks, der det offentlige, ideelle og andre private jobber sammen for å finne løsninger på utfordringene, sier Bekkevold.

Sikrer høy kvalitet

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, deltok i en samtale om våre helsepolitiske utfordringer på lanseringen. Hun belyste blant annet at pasienter og brukere nå er mindre opptatt av veien inn i helsesystemet. De er opptatt av hva de kan få tilgang på av kvalitet.

- Når det gjelder det å bruke andre leverandører som et supplement til det offentlige, så har vi sett i løpet av det siste året at vi plutselig har fått behov for en helt annen kapasitet enn det det var naturlig å forvente. Dette fleksibilitetsspørsmålet og evnen til å fort ruste opp noen tjenester, for eksempel testing og vaksinering, så er det nok mange som nå ser at det er smart å ha andre miljøer som man raskt kan trekke inn, som kan omstille seg og ta nye utfordringer, sier Kaltenborn.

- Private aktører, som selger tjenester til det offentlige, er med på å sikre et høyt nivå på de offentlige tjenestene, legger hun til.

Les mer om Helsepolitisk barometer her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt